fbpx

Ne pustite se nagovoriti h kaznivemu dejanju

Dom & prosti čas

»Želiš zaslužiti 200 evrov?« Tako vprašanje je v enem od ljubljanskih lokalov komaj polnoletnemu gimnazijcu postavil vrstnik, ki ga je dijak videl prvič. Zgodba ni izmišljena, ampak povsem …

nesreča

»Želiš zaslužiti 200 evrov?« Tako vprašanje je v enem od ljubljanskih lokalov komaj polnoletnemu gimnazijcu postavil vrstnik, ki ga je dijak videl prvič. Zgodba ni izmišljena, ampak povsem resničen primer nagovarjanja k zavarovalniški goljufiji. Zavarovalnica Triglav je v prvih devetih mesecih letošnjega leta izmed vseh prevar zaznala kar 90 % takih primerov, v katerih se je škodni dogodek prikazoval lažno.

Naloga, ki bi jo fant moral opraviti, da bi si prislužil ponujeno nagrado, je naslednja: kot sopotnik v avtomobilu je udeležen v lažji prometni nesreči z drugim vozilom, v katerem je sopotnik njemu podoben mladostnik. Vozili se zaletita po vnaprej določenem scenariju. Po dogodku udeleženci nesreče pokličejo policijo in naredijo zapisnik. Dijak kot soudeleženec pojasni naučeno zgodbo o poteku nesreče. Nato gre še na urgenco, kjer zgodbo podkrepi z bolečinami. Cilj tega je, da to naredi tako prepričljivo, da dobi napotnico za fizioterapijo. Delno plačilo dobi takoj po nesreči, drugi del po zdravniškem pregledu, zadnji obrok pa, če uspe dobiti tudi pregled pri fizioterapevtu.

Trije profili prevarantov

Priložnost za hiter zaslužek je lahko za marsikaterega mladega zelo mamljiva, ob tem pa se verjetno sploh ne zavedajo, da sodelujejo v zavarovalniški goljufiji, ki jo Kazenski zakonik (KZ-1, 211. člen) opredeljuje kot kaznivo dejanje. Zavarovalnica Triglav, ki že skoraj pet let aktivno deluje na področju preprečevanja, odkrivanja in raziskovanja prevar, osebe, ki izvajajo zavarovalniške goljufije, razdeli v tri kategorije, in sicer: priložnostne storilci, gre za osebe, ki prijavijo škodni dogodek, ki se je dejansko zgodil. Pri prijavi škodnega dogodka prilagodijo določene okoliščine, s čimer si želijo zagotoviti izplačilo višje odškodnine, kot bi jim sicer pripadala. Občasni storilci spadajo v drugo kategorijo: to so osebe, ki povzročijo škodni dogodek z namenom, da bi od zavarovalnice dobile odškodnino oziroma zavarovalnino. Zadnjo kategorijo predstavljajo organizirane skupine, ki so združbe zavarovalniških goljufov, ki se na škodni dogodek dobro pripravijo, ga skrbno načrtujejo in predhodno uredijo vso potrebno dokumentacijo. Te združbe se pogosto med seboj povezujejo in sodelujejo.

Lažno prikazovanje škodnega dogodka

V Zavarovalnici Triglav opažajo, da so sheme lažnega prikazovanja škodnega dogodka najpogostejši poskusi prevar. V prvih devetih mesecih leta 2014 so izmed vseh goljufij zaznali kar 90 %  tovrstnih primerov, kar je dobrih šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Med njimi izstopajo prometne nesreče s telesnimi poškodbami in z manjšo materialno škodo na vozilih, škodni dogodki z večjim številom zahtevkov iz naslova telesnih poškodb, škodni dogodki, ki jih uveljavljajo zavarovanci na podlagi zavarovalnih polic, sklenjenih za kratek čas, in škode na vozilih, ki se med seboj ne ujemajo. V zavarovalnici ugotavljajo, da zavarovalniške goljufije prednačijo v primerjavi z drugimi vrstami kaznivih dejanj. Vse tovrstne primere zato obravnavajo s toliko večjo pozornostjo.

nesreča

Kazen: zapor do enega leta

Policija opozarja, da se prevare, kot je opisana zgoraj, obravnavajo kot kazniva dejanja goljufije na področju zavarovalništva. »Policija je v zadnjih letih obravnavala okoli 100 primerov zavarovalniških goljufij na leto, največ z območja Ljubljane, Maribora in Celja. Za tovrstno kaznivo dejanje, pri čemer je kaznivo tudi naklepno napeljevanje k storitvi kaznivega dejanja, je po Kazenskem zakoniku predpisana zaporna kazen do enega leta. Policija zato opozarja ljudi, da se naklepnih napeljevanj ne poslužujejo, saj v določenih primerih tovrstno nagovarjanje lahko pomeni tudi obliko udeležbe pri kaznivem dejanju,« je pojasnil Drago Menegalija, tiskovni predstavnik Generalne policijske uprave.

Za skoraj 30 odstotkov več potrjenih prevar

V Zavarovalnici Triglav, ki poziva vsakogar, da v primeru takšnega in podobnega nagovarjanja k zavarovalniški goljufiji obvestijo policijo oziroma zavarovalnico, sicer v zadnjih letih opažajo povečano število primerov prevar. Njihovi zadnji rezultati kažejo, da se je vrednost potrjenih prevar v tretjem četrtletju leta 2014 v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za skoraj 30 odstotkov. Sicer so letos potrdili prevare v 175 obravnavanih primerih v znesku dobrih 2 milijona EUR.

Ozaveščevalna kampanja o prevarah

Zavarovalniške goljufije (prevare) so splošni problem zavarovalniške industrije, ne le v Sloveniji, ampak tudi po svetu. Zavarovalnica Triglav, za katero velja politika ničelne tolerance do prevar, bo zato še naprej aktivno vodila kampanjo o prevarah, ki predstavlja pomemben mejnik pri ozaveščanju javnosti v slovenskem prostoru. Gre namreč za prvo kampanjo na temo prevar v zavarovalniški panogi v Sloveniji, njen namen pa je spodbujati razumevanje prevar in zavarovalniških goljufij ter njihovih posledic, hkrati pa ozaveščati deležnike o pomenu preprečevanja zavarovalniških goljufij.

Po izboru uredništva


Sledite nam