Medsebojni odnosi in pomanjkanje časa

Nevroplastičnost je zmožnost možganov, da so prožni in se spreminjajo. To pomeni, da z usmerjanjem svojih misli lahko vplivamo ne samo na svoje zaznavanje realnosti, ampak tudi na materialne okoliščine svojega življenja, odnose in situacije, ki jih pritegnemo ali prenašamo. (Tara Swart, Izvor)