fbpx

Materinski domovi, varne hiše, krizni center

Kam po pomoč

Materinski domovi, varne hiše in zavetišča so del mreže javnih socialno varstvenih programov, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk posameznikov in skupin. V njih dobite ustrezno pomoč, psihosocialno svetovanje in nastanitev v primerih nasilja.

Gorenjska:

 • Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske – Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja Gorenjske
  p. p. 575, 4103 Kranj,
  telefon: 051 200 083
  e-pošta: [email protected]
  spletna stran: www.varnahisagorenjske.si

Primorska:

 • Center za socialno delo Piran – Krizni center za žrtve nasilja
  Obala 114, 6320 Portorož
  telefon: 059/039 590, 040/303 – 669
  e-pošta: [email protected]

Goriška:

 • Zavod Karitas Samarijan – Varna hiša Karitas za Primorsko
  Skalniška 1, 5250 Solkan
  telefon: 116 123
  e-pošta: [email protected]

Jugovzodna Slovenija:

 • Društvo življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam kaznivih dejanj – Varna hiša Novo mesto
  p. p. 345, 8000 Novo Mesto
  telefon: 07 332 68 95
  e-pošta: [email protected]

Koroška:

 • Društvo regionalna varna hiša Celje – Varna hiša
  p. p. 347, 3000 Celje,
  telefon: 03 492 41 70
  e-pošta: [email protected]

Obalno kraška:

 • Center za socialno delo Sežana, regijska Varna hiša Kras
  Kosovelova 4 b, 6210 Sežana
  telefon.: 05 6202442, 070 754530
  e-pošta: [email protected]
  spletna stran: www.vhkras.si

Osrednjeslovenska:

 • Društvo ženska svetovalnica Ljubljana – Krizni center Ženske svetovalnice
  telefon: 01 251 16 02
  e-pošta: [email protected]

Podravska:

 • Center za socialno delo Maribor – Varna hiša Maribor
  Dvorakova ul. 5, 2000 Maribor
  telefon: 02 250 66 00
  e-pošta: [email protected]
 • Center za socialno delo Ptuj – Varna hiša Ptuj
  Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj
  telefon: 02 787 56 00
  e-pošta: [email protected]

Pomurska:

 • Društvo varnega zavetja Pomurje – Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja
  p. p. 18, 9240 Ljutomer
  telefon: 02 584 83 90
  e-pošta: [email protected]

Savinjska:

 • Društvo regionalna varna hiša Celje – Varna hiša
  p. p. 347, 3000 Celje
  telefon: 03 492 63 56
  e-pošta: [email protected]

Spodnjeposavska:

 • Center za socialno delo Krško, Zavetišče Pepcin dom
  Cesta krških žrtev 1, 8270 Krško
  telefon: 07 492 25 53, 07 492 59 68
  e-pošta: [email protected]

MATERINSKI DOMOVI:

Goriška:

 • Zavod Karitas Samarijan – Materinski dom Solkan in Dom Karitas na cesti
  Skalniška 1, 5250 Solkan
  telefon: 116 123
  e-pošta: [email protected]

Gorenjska:

Notranjska:

 • Talita kum Zavod za pomoč materam in ostarelim
  Ljubljanska 28, 6230 Postojna
  telefon: 05 720 39 84

Osrednjeslovenska:

 • Center za socialno delo Ljubljana Šiška – Materinski dom Ljubljana
  Celovška 195, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 283 37 45, 01 583 98 00, dežurni GSM: 051 422 024
  e-pošta: [email protected]
 • Zavod Pelikan Karitas – Materinski dom Škofljica in Materinski dom Višnja gora
  Gumnišče 5, 1291 Škofljica
  telefon: 01 366 77 21
  e-pošta: [email protected]

Podravska:

 • Center za socialno delo Maribor – Materinski dom Maribor
  Dvorakova ul. 5, 2000 Maribor
  telefon: 02 623 25 26, 02 250 66 00
  e-pošta: [email protected]si

Savinjska:

 • JZ Socio – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje – Materinski dom
  Stanetova 4, 3000 Celje
  telefon: 03 492 40 42
  e-pošta: [email protected]
 • Škofijska Karitas Maribor – Materinski dom Mozirje in Žalec
  Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
  telefon: 059 08 03 50
  e-pošta: [email protected]

Materinski domovi, varne hiše in zavetišča sodijo v mrežo javnih socialno varstvenih programov po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010. Javni socialnovarstveni programi so dopolnilo k socialnovarstvenim storitvam. Njihovi izvajalci so predvsem nevladne in humanitarne organizacije ter zasebniki, na področju programov za invalide pa zlasti invalidske organizacije. Programi so namenjeni reševanju socialnih stisk posameznikov in skupin, in sicer tako, da kar najbolj upoštevajo potrebe uporabnikov in konkretne potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo. Njihovo financiranje zagotavljajo država, lokalna skupnost in uporabniki ali drugi zainteresirani subjekti.

PROGRAMI SVETOVANJA V PRIMERIH NASILJA, KI SO SOFINANCIRANI V DALJŠEM ČASOVNEM OBDOBJU:

 • Društvo center za pomoč mladim – Svetovalnica za mlade s podpornimi programi
  Kersnikova 4 1000 Ljubljana
  telefon: 01 438 22 10, 031 323 573
  e-pošta: [email protected]
 • Društvo za nenasilno komunikacijo – Individualno svetovalno in podporno terapevtsko delo in telefonsko svetovalna pomoč za osebe, ki imajo izkušnjo nasilja
  Miklošičeva 36, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 434 48 22
  e-pošta: [email protected]
 • Društvo Ženska svetovalnica – Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja
  Langusova 21, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 251 16 02
  e-pošta: [email protected], [email protected]
 • Frančiškanski družinski inštitut – Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju
  Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana
  telefon: 01 200 67 60
 • Papilot – Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja – Psihosocialna pomoč žrtvam kaznivih dejanj
  telefon: 01 524 12 40
  e-pošta: [email protected]:
 • CPŽ LJUBLJANA: 01 524 12 40, Zakotnikova 3, 1000 Ljubljana
 • CPŽ KRANJ: 04 202 72 00, Bleiweisova 6, 4000 Kranj
 • CPŽ JESENICE: 04 583 60 40, Železarska cesta 8, 4270 Jesenice
 • CPŽ VELENJE: 03 586 33 30, Efenkova 61, 3320 Velenje
 • CPŽ MURSKA SOBOTA: 02 527 19 00, Plese 9, 9000 Murska Sobota
 • CPŽ PTUJ: 02 771 10 17, Obrtniška 11, 2250 Ptuj
 • CPŽ KOPER: 05 625 01 34, Vanganelska 18, 6000 Koper
 • Zavod Emma – Center za pomoč žrtvam nasilja
  p. p. 211, 1001 Ljubljana
  telefon: 01 425 47 32, 080 21 33
  e-pošta: [email protected]
 • Zveza prijateljev mladine Slovenije – TOM telefon
  Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana
  tel: 01 239 67 20, 080 12 34
  e-pošta: [email protected]

Sledite nam


Kako preprečiti okužbe kirurške rane?