fbpx

Lekarna UKC Ljubljana je odprla svoja vrata

Dogodki

Vpogled v pripravo zdravil – lekarna UKC Ljubljana organizirala dan odprtih vrat.

lekarna

Vpogled v pripravo zdravil – Lekarna UKC Ljubljana organizirala dan odprtih vrat: skupno je v naši bolnišnični lekarni zaposlenih več kot sto delavcev, pripravljajo pa raznovrstne terapije.

Ljubljana, 10. januar 2013 – Zaposleni v Lekarni UKC Ljubljana so danes organizirali dan odprtih vrat, s čimer so medijem in zaposlenim omogočili podroben vpogled v zakulisje priprave zdravil za bolnike v UKC Ljubljana. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL) je bila Lekarna vzpostavljena že leta 1975. Od njenih začetkov do danes se je spremenilo marsikaj; med drugim tudi to, da je danes v njej skupno več kot sto zaposlenih, skrbijo pa za naročanje, prevzem, shranjevanje in pripravo zdravil, pa tudi za njihovo varno in pravilno uporabo.

Lekarna UKCL je sestavljena iz več oddelkov. Osebje v oficini dnevno naroča, pripravlja in izdaja registrirana zdravila na osnovi naročilnic, ki jih v lekarno posredujejo klinični oddelki in oddelčne lekarne. Pomemben del dejavnosti predstavlja preskrbo z neregistriranimi zdravili (ta so izdana bodisi po odpustu bolnikov bodisi tistim, ki se v UKCL zdravijo ambulanto ali pa so izdana posameznim zdravstvenim ustanovam).

Proizvodnja zdravil poteka v treh ločenih oddelkih, in sicer v galenskem laboratoriju, oddelku za pripravo parenteralnih raztopin ter oddelku za pripravo individualne parenteralne terapije. »Osnovno načelo pri izdelovanju zdravil v lekarni je, da mora biti zdravilo enako kakovostno, varno in učinkovito, ne glede na to, kje je izdelano,« je med vodenim ogledom povedala mag. Andreja Čufar, vodja Lekarne UKC Ljubljana. Galenski laboratorij se sicer deli na štiri različne podenote, in sicer na Oddelek za aseptično pripravo kapljic za oko, mazil za oko, raztopin za inhalacije ter ostalih aseptičnih pripravkov, na Oddelek za magistralno pripravo zdravil, na Oddelek za pripravo mazil, mazilnih podlag in etanolnih raztopin, na Oddelek za pripravo svečk, praškov, raztopin za peroralno in oralno uporabo, mazil za ustno sluznico ter na Oddelek za pripravo razkužil in reagentov.

V Lekarni UKCL pa izvajajo še številne druge dejavnosti. Naša lekarna ima v okviru bolnišnic edina bolnišnično proizvodnjo parenteralnih raztopin, ki pokriva lastne potrebe in potrebe vseh ostalih bolnišnic z izdelki, ki so specifični za slovensko bolnišnično dejavnost: in sicer predvsem pri pripravi infuzijskih raztopin in raztopin za injekcije. Prednost za bolnike je, da jim je na tak način zagotovljena priprava raztopin, ki so individualno prilagojene potrebam posameznega bolnika ali skupine bolnikov in jih zato, ker je količina premajhna oz. nezanimiva za proizvajalce oz. uvoznike, ni mogoče dobiti na trgu. Za individualno pripravo parenteralne terapije skrbijo v Oddelku za pripravo individualne parenteralne terapije.

Ta oddelek se deli na enoto za pripravo popolne parenteralne prehrane in na enoto za pripravo individualne citostatične terapije, kjer pripravljajo tudi nova biološka zdravila za aplikacijo bolnika. Samostojna in neodvisna organizacijska enota v Lekarni je še Oddelek za kakovost, ki izvaja analize in nadzor nad kakovostjo vseh v lekarni izdelanih zdravil. »Nobena serija v lekarni izdelanega zdravila ne gre v uporabo, dokler ni zagotovljena oz. preverjena njegova kakovost in dokler uporabe ne dovoli pooblaščena oseba,« je povedala Mateja Tršan, mag.farm., spec., vodja Oddelka za kakovost.

V UKC Ljubljana letno pripravimo 900.000 galenskih pripravkov (sterilnih in nesterilnih), od tega preko 200.000 infuzijskih raztopin, 120.000 injekcijskih koncentratov, 42.000 injekcijskih raztopin, 30.000 zdravil za oči, 17.000 pripravkov popolne parenteralne prehrane in 12.500 citostatičnih pripravkov. Priprava sterilnih pripravkov poteka v posebnih prostorih, v katerih se zrak filtrira preko mikrobioloških filtrov. V Lekarni pripravimo tudi magistralne pripravke, predvsem peroralne suspenzije za otroke, pripravke za paliativno terapijo, dermalna mazila in raztopine ter ostala zdravila, ki jih potrebujejo bolniki.

Lekarna UKC Ljubljana ima svojo enoto tudi v Bolnici dr. Petra Držaja v Šiški, kjer poleg bolnišnične lekarniške dejavnosti za preskrbo hospitaliziranih bolnikov na oddelkih te bolnišnice izvajajo tudi preskrbo ambulantno zdravljenih pacientov z zdravili na recept, pa tudi z zdravili brez recepta in drugimi sredstvi za nego in varovanje zdravja.

UKC Ljubljana 


Sledite nam