fbpx

Konferenca HealthOnline: Vpliv interneta in storitev e-zdravja na vedenje ljudi

Dogodki, Zanimivo, Zdravje

Razvoj zdravstva za potrebe sodobnega človeka, ko potrebuje pomoč ali zgolj podporo na poti h krepitvi zdravja.

Zdravstvena fakulteta in Zavod Med.Over.Net organizirata HealthOnline konferenco, na kateri bodo domači in tuji strokovnjaki in znanstveniki osvetlili vpliv interneta, spletnega svetovanja in storitev e-zdravja na vedenje ljudi.

»INTERNET SPREMINJA VEDENJE IN VLOGE V ZDRAVSTVU«
je mednarodna znanstvena konferenca,
ki bo potekala v petek, 27. januarja 2017, od 8.00 do 16.00 ure,
na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, Zdravstvena pot 5, Ljubljana

Z intenzivnim razvojem informacijske in komunikacijske tehnologije, z naraščajočo digitalizacijo družbe in posledično tudi zdravstva, se dviguje pomen digitalnih tehnologij in dostopnosti do uporabnih informacij o zdravju in zdravstvu. Spreminja se vloga uporabnikov zdravstvenih storitev, njihov odnos do lastnega zdravja in tudi zdravstvenega sistema.

Sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji in nekateri strokovnjaki zadržano sledijo pričujočemu tehnološkemu napredku. Zdi se, da potrebe uporabnikov in njihove zahteve opozarjajo na potrebo po širšem dogovoru glede razvoja in zagotavljanja storitev s področja zdravja.

Namen in cilji konference

Namen konference je podati analizo stanja in sprejeti sklepe, ki bodo lahko služili za postavitev smernic razvoja zdravstva, kot odgovor na potrebe sodobnega človeka, ko potrebuje pomoč ali zgolj podporo na poti h krepitvi zdravja.

Cilji so:

  • Združiti strokovnjake in opozoriti na pomembnost proučevanja bivanja uporabnikov zdravstvenih storitev v virtualnem svetu in kako se ob tem spreminjamo,
  • Opozoriti družbo in izobraževalne institucije na področju zdravstva na pomen dviga digitalne (zdravstvene) pismenosti strokovnjakov v zdravstvu in uporabnikov,
  • Ob podpori sponzorjev in z zbranimi kotizacijami udeležencev opremiti dve učilnici s sodobnimi 35 računalniškimi enotami. To bo prvi korak, da študenti 8 različnih študijskih smeri na področju zdravstva spoznavajo sodobno računalniško opremo in se urijo v obravnavi uporabnikov zdravstvenih storitev v virtualnem okolju.

Razlogi

Vloga bodočih strokovnjakov v zdravstvu že danes presega zgolj nudenje informacij, saj so posamezniku dostopne v priročnih pametnih telefonih. Vprašanje za prihodnost je, kako lahko stroka podpira posameznika na načrtovani poti spremembe lastnega vedenja in življenjskega sloga. To novo vlogo je treba vgraditi v izobraževalni sistem bodočih strokovnjakov v zdravstvu, tudi z vključevanjem v raziskovanje in proučevanje vedenja posameznikov na spletišču, ko iščejo informacije v zvezi z zdravjem.

V okviru te konference želimo predvsem proučiti vplive sodobne tehnologije na spreminjanje vedenja ljudi pri iskanju poti za dosego boljšega zdravja in druge psihosocialne dejavnike, ki so pomembni za delovanje zdravstvenih strokovnjakov ob stiku z bolnikom v zdravstveni instituciji ali v virtualnem okolju.

Proučevanje bo zajemalo predvsem mlade in mlajše odrasle, ki so digitalno bolje pismeni, hkrati pa želimo prispevati k boljši dostopnosti do zdravstvenih storitev in vključevanju v družbo ranljive skupine prebivalstva.

Vabijo vas, da se jim pridružite kot predavatelj ali udeleženec.

Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavo! Cena kotizacije znaša 55 EUR + DDV.

Dodatne informacije dobite na spletni strani http://healthonline.si in prav tako program konference http://healthonline.si/sl/program/.

O organizatorjih

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje številne bodoče strokovnjake v zdravstvu in se pri tem povezuje v mednarodnem prostoru. Zavod Med.Over.Net je upravitelj največjega portala forumskega tipa v Sloveniji, ki združuje 400.000 obiskovalcev mesečno in na katerem sodeluje 200 zdravstvenih in drugih strokovnjakov, prostovoljcev, ki odgovarjajo na vprašanja anonimnih obiskovalcev različnih forumov.
Oba organizatorja ugotavljata pomembnost raziskovanja zdravja in zagotavljanja ustreznih zdravstvenih storitev v sodobni družbi. Zavezala sta se k skupnemu sodelovanju na področju razvoja in implementacije novih tehnologij na področje zdravja pod skupnim imenom HealthOnline.
Kot pomemben skupen začetek intenzivnejšega sodelovanja v dobrobit zdravja in kakovostnejšega življenja državljanov Slovenije bosta obeležila z organizacijo mednarodne znanstvene konference.

 


Sledite nam