fbpx

Koliko znaša nadomestilo za poškodbe?

Družina, Zanimivo, Zdravje otrok, Življenjski slog

Še je čas, da sklenete nezgodno zavarovanje za otroka ali mladostnika. Preberite si vsa pomembna vprašanja, ki si jih zastavljajo starši, in odgovore nanje, ki so jih pripravili strokovnjaki s področja zavarovanja.

Pri Zavarovalnici Triglav smo prenovili nezgodno zavarovanje otrok in mladih, ki ne vključuje več dnevnega nadomestila, nadomestila za bolnišnični dan in kritja stroškov zdravljenja. To pa ne pomeni, da otrok ob morebitni nezgodi ne bi prejel izplačila zavarovalnine, ampak se ta izplača na drugačen način.

Po novem sistemu izplačamo nadomestilo za poškodbe, ki so opredeljene v Tabeli težjih poškodb in Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb v višini, kot je določeno v posamezni tabeli, in to ne glede na to, ali je otrok zaradi poškodbe odsoten od pouka ali ne. Odsotnost od pouka torej ni več pogoj za izplačilo zavarovalnine. Bolj podrobno pa v nadaljevanju.

1. Kaj vse krije nezgodno zavarovanje otrok in mladine?

V okviru nezgodnega zavarovanja mladih se otroci in mladi do 26. leta starosti lahko zavarujejo za primer:
• nezgodne smrti (le otroci starejši od 14 let),
• težjih poškodb (opredeljene v Tabeli težjih poškodb) in
• zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb (opredeljeno v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb).

2. Kako se ugotavljajo »lažje« in težje poškodbe?

Poškodbe se ugotavljajo na podlagi zdravstvene dokumentacije, kjer je zapisana diagnoza. Glede na diagnozo se določi nadomestilo bodisi po Tabeli težjih poškodb, bodisi po Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb, odvisno torej od vrste poškodbe.

Kaj zajemata tabeli »lažjih« in težjih poškodb? Ali je pomembno, kje se zgodi poškodba? Ali je otrok upravičen do odškodnine, četudi ni hospitaliziran? Še več odgovorov o nezgodnem zavarovanju otrok in mladih v nadaljevanju. >>


Sledite nam