fbpx

Kam z otroki poleti?

Družina

ZPS pregled počitniških aktivnosti za šolarje: Kam z otroki poleti?

Ponudba počitniških aktivnosti za šolarje

Kam z otroki poleti?
                                                        
Mnogi starši mlajših osnovnošolskih otrok se že sredi pomladi začnejo spraševati, kako bodo organizirali varstvo otrok med poletnimi počitnicami. Počitnice trajajo deset tednov, starši toliko dopusta nimajo, pa tudi izdatnejše pomoči babic nima vsak. Izbira raznolikih možnosti je, vsaj v večjih krajih, iz leta v leto pestrejša, cene pa zelo različne. Na ZPS nas je ob pregledu ponudbe zanimalo tudi, kdo dejansko skrbi za otroke na tečajih taborih…

poletje-morje-2Konec junija, z zaključkom pouka, se večina šolskih vrat zapre. Starši otrok, ki obiskujejo nižje razrede osnovne šole, morajo zato za otroke poiskati varstvo. Na trgu je veliko različnih ponudnikov, ki organizirajo počitniško varstvo otrok. Za katero možnost se boste odločili, je seveda odvisno od starosti in želja otroka, njegove samostojnosti in vaših finančnih zmožnosti.

Vse šole ne zaprejo vrat

Nekatere šole ostanejo za učence odprte tudi po zadnjem šolskem dnevu. Počitniško varstvo običajno organizirajo do prve polovice julija in od zadnjega tedna v avgustu do prvega šolskega dne. V tem času za otroke nižjih razredov organizirajo različne dejavnosti (likovne, literarne, ustvarjalne, športne, glasbene …). Otroci imajo zagotovljeno tudi prehrano. Počitniško varstvo načeloma ni plačljivo in starši krijejo le stroške za prehrane. Če starši nimajo druge možnosti, je ta oblika varstva cenovno ugodnejša možnost, vprašanje pa je, kako je všeč otrokom, da tudi določene počitniške dni preživijo »v šoli«.

Tudi Zveza prijateljev mladine organizira dnevno počitniško varstvo na različnih šolah, ki je v primerjavi z drugimi možnostmi cenovno ugodnejše. Društva prijateljev mladine, ki delujejo v več krajih po Sloveniji, med ljudmi pa so najbolj znane njihove t. i. kolonije, pa na primer omogočajo tudi letovanje za otroke, ki pogosteje obolevajo ali pa so bili večkrat hospitalizirani.

Jezikovni tečaji, društva tabornikov, športna društva, varstvo v župnijah

poletje-morje-1Otroka lahko vključite v jezikovne in umetniške tečaje, udeleži se lahko različnih tematskih delavnic, poletne šole in različnih taborov, vpišete ga lahko v plavalni tečaj itd. Izberete lahko možnost, ko so otroci vključeni v počitniške dejavnosti le, ko ste v službi, lahko pa se od doma poslovijo za nekaj dni..
Velja pa podrobno preveriti ponudbo na trgu, saj so med številnimi ponudniki velike razlike v ceni. Nekateri tabori, jezikovni tečaji stanejo tudi preko 400 evrov. Na drugi strani veliko taborniških društev ponuja po ugodni ceni poletne tabore za otroke, vendar pa so namenjeni rednim članom. Poletna varstva organizirajo tudi različna športna društva, ki za svoje člane ponujajo ugodnejše cene. Če njihovo dejavnost sofinancira občina, je cena še ugodnejša. Za marsikatere starše predstavlja zanimivo rešitev tudi varstvo v župnijaht. i. oratorij. Otroci običajno prinesejo s sabo malico in denar za morebitne vstopnine (obisk bazena, avtobus …), posamezne župnije pa zaračunavajo tudi tedenski prispevek.

Kdo varuje otroke, ko so v varstvu?

Na ZPS smo ob pregledu počitniške ponudbe pri večini ponudnikov pogrešali informacijo o tem, kdo skrbi za otroke, izvaja varstvo in jih animira, ali morajo voditelji izpolnjevati kakšne pogoje, se udeležiti dodatnih usposabljanj, so to študentje ali zaposleni, ipd. Ko smo ponudnikom poslali dodatna vprašanja, so nam vsi zelo hitro odgovorili. Večina je pojasnila, da za počitniško varstvo skrbijo študenti višjih letnikov, ki so jih sami dodatno usposobili. Nekateri so poudarili, da vključujejo študente pedagoških smeri, ponekod pa za nemoten potek dejavnosti skrbijo redno zaposleni sodelavci.

Če otrok zboli ali pa si premislite

Ponudniki so zelo skopi tudi z informacijami, kaj se zgodi, če se otrok ne udeleži počitniške dejavnosti, za katero smo ga prijavili, opozarjamo na ZPS. Le redki navajajo pogoje odjave na spletnem mestu, kjer starši po navadi iščejo prve informacije in primerjajo ponudbe med seboj.

Nasvet ZPS

  • Preden se boste odločili, kje bo otrok preživel del počitnic, preverite različne ponudbe. Vprašajte tiste starše in otroke, ki so se odločili za posamezno ponudbo v preteklih letih, kakšne so njihove izkušnje.
  • Podrobno preglejte vsebino dejavnosti/programa, ki naj bi se ga udeležil otrok. Naj vas ne zavede ime tabora ali ponudnik.
  • Povprašajte, kdo bo otroke poučeval oziroma skrbel za njihovo varstvo in kakšni so bili kriteriji in zahteve za njihov izbor.
  • Preverite, kakšni so pogoji, če odpoveste udeležbo otroka v programu.
  • Če imate več otrok, preverite, ali ponujajo dodaten popust za več otrok iz iste družine. Prav tako preverite, ali je možno obročno plačilo.
  • Pravočasno se odločite, v kateri program boste vključili otroka, saj so nekatere zasedene že zgodaj pomladi.
  • Preverite, ali vaša občina v okviru javnega razpisa sofinancira zavode in organizacije, ki v času poletnih počitnic organizirajo počitniško varstvo. Te ponudbe so običajno cenejše.
  • Če potrebujete varstvo le za nekaj ur dnevno, pobrskajte na spletu za brezplačnimi delavnicami, ki potekajo na nekaterih šolah v organizaciji Zveze prijateljev mladine.

Celoten članek je brezplačno dostopen na www.zps.si – Kam z otroki poleti?


Sledite nam