fbpx

Kako ugotovimo KOPB?

Bolezni, Zdravje in bolezni

Opustitev kajenja cigaret zaustavi pospešeni upad pljučne funkcije ne glede na stopnjo resnosti bolezni. Opustitev kajenja je smiselna kadarkoli v poteku KOPB…

Pri tem testu boste morali z vso silo pihniti v spirometer.

spirometer_slika1

Spirometri

Ta naprava izmeri količino (volumen) vpihanega zraka v določenih časih izdiha. Vselej izmeri količino izdihanega zraka v prvi sekundi izdiha (imenovano FEV1) in celotno količino izdihanega zraka – tako imenovano vitalno kapaciteto (VK).

Pri zdravem človeku je razmerje FEV1/VK nad 0,7. Pri bolniku s KOPB, ki ima zaporo dihal, zrak počasneje izhaja iz pljuč, zato je FEV1 manjši, VK pa lahko še vedno dokaj normalna. V tem primeru je razmerje FEV1/VK razumljivo manjše, lahko je na primer le 0,5 do 0,6. Ugotovili smo zaporo dihal, ki je tipičen izvid za KOPB. Nadaljujemo s bronhodilatacijskim testom. Po nekaj vdihih bronhodilatatorja se pri bolnikih s KOPB pljučna funkcija bodisi nič ali kvečjemu malenkostno izboljša. Razmerje FEV1/VK ostane še vedno manjše od 0,7. Nikoli pa vdihani bronhodilatator ne more več normalizirati pljučnega delovanja! Okvara pljučne funkcije je pri bolnikih s KOPB žal skoraj nepopravljiva. Zato je zgodnje odkrivanje KOPB še kako pomembno.

spirogram

Oblike spirogramov pri zdravilih (črna črta) in pri bolnikih s KOPB (rdeča črta)

Pri bolnikih s KOPB je zaradi zapore dihal volumen v prvi sekundi na silo izdihanega zraka (FEV1) seveda precej manjši kot pri zdravih ljudeh. Zaradi zapore dihal izhaja izdihani zrak počasneje iz pljuč, vendar končno tudi bolniki s KOPB izdihajo vso svojo predhodno količino vdihanega zraka (VK) lahko v skoraj enaki meri kot zdravi.

Pri bolnikih s KOPB je zato razmerje FEV1/VK bistveno manjše kot pri zdravih in dokazuje zaporo dihal.

Pospešen upad pljučne funkcije pri bolnikih s KOPB

Kajenje cigaret je sprožilo nastanek KOPB. Če boste nadaljevali s kajenjem cigaret, se vam bo bolezen postopoma poslabševala, pljučna funkcija pa v primerjavi z nekadilci opazno hitreje upadala. Za KOPB je značilen pospešen upad pljučne funkcije. Z opustitvijo kajenja se pospešeni upad pljučne funkcije zaustavi kadarkoli v poteku KOPB. Torej je opustitev kajenja smiselna tako na začetni stopnji kakor tudi pri hudih oblikah te bolezni.

Kadilcem se pljučna funkcija, izmerjena s FEV1, bistveno hitreje slabša kakor nekadilcem. Seveda se tudi nekadilcem z leti v mejah normalnega staranja slabša funkcija pljuč, ki pa nikoli ne povzroči invalidnosti, kaj šele smrti.

Slednja doleti vse bolnike z napredovalo obliko KOPB.

fletcherjeva_slika_5002

Fletcherjeva krivulja upada pljučne funkcije

Slednja doleti vse bolnike z napredovalo obliko KOPB. Opustitev kajenja cigaret zaustavi pospešeni upad pljučne funkcije ne glede na stopnjo resnosti bolezni. Opustitev kajenja je smiselna kadarkoli v poteku KOPB, čeprav je razumljivo zaželena čimprej. Že pridobljena kadilska okvara pljuč je namreč nepopravljiva! Zato je zgodnja diagnoza KOPB tako pomembna. Še posebej, če ji sledi opustitev kajenja.


Sledite nam