fbpx

Kako pa vi skrbite za svoje zaposlene?

Odnosi, Zanimivo, Zdravje, Zdravoteka

Obstoj podjetja je odvisen ne le od znanja in sposobnosti, pač pa tudi od fizičnega in psihičnega zdravja zaposlenih.

Zaposleni so za vsako sodobno organizacijo ključnega pomena, obstoj podjetja je odvisen ne le od znanja in sposobnosti, temveč tudi od fizičnega in psihičnega zdravja ljudi, ki so v njem zaposleni. Če se zaposleni počutijo na delovnem mestu in tudi nasploh dobro, če so fizično zdravi in psihično stabilni ter zadovoljni, bodo s svojim znanjem in sposobnostmi vsakodnevno prispevali k uspešnosti celotnega podjetja, v nasprotnem primeru bo njihova učinkovitost ter motivacija za delo začela padati. Ravno tako so izjemnega pomena odnosi med zaposlenimi. Dobra komunikacija ter učinkovito razreševanje nesoglasij in sporov je ključno pri uspešnem medsebojnem sodelovanju zaposlenih v smeri skupnih ciljev.

Med najpogostejše zdravstvene težave, povezane z delom in delovnimi pogoji, se uvrščajo stres, depresivnost in anksioznost. Kar 15 članic Evropske unije ugotavlja, da stres, povezan z delom in delovnim okoljem, vsako leto prizadene približno 40 milijonov zaposlenih in s tem povzroči približno 20 milijard stroškov v ekonomiji, zdravstvu in okolju.

Posledice so lahko usodne

Če se ne posvečamo olajševanju in pravočasnemu odpravljanju težav, povezanih s stresom, lahko to vodi v vse večjo izčrpanost ter v izgorelost, katera pa lahko vodi do hudih psihičnih in fizičnih težavah ter se lahko, nezdravljena, konča tudi s smrtjo zaradi infarkta, kapi, drugih zdravstvenih zapletov ter tudi samomora.

Vse večje zahteve in pritiski na delovnem mestu, podaljševanje delovnega časa, spori z nadrejenimi ali sodelavci ter strah pred izgubo službe so le nekateri od dejavnikov, ki rušijo psihično stabilnost delavcev ter povzročajo psihične stiske in bolezni. Skrb za duševno zdravje ni le skrb vsakega posameznika, temveč mora postati, ter v vse pogostejših primerih postaja, tudi skrb organizacije oziroma podjetja. S skrbjo za dobro zaposlenih namreč ne pridobijo le zaposleni, temveč tudi podjetje samo.

Absentizem z dela iz zdravstvenih razlogov je tudi v Sloveniji relativno visok. Izkušnje nekaterih slovenskih podjetij so pokazale, da je možno zdravstveni absentizem zelo dobro obvladovati in ga z ustreznimi programi in aktivnostmi, ki se izvajajo na ravni posameznega podjetja, znižati tudi za 50 %.

Ustrezne rešitve prinašajo dobro delovno okolje

Z vlaganjem v zdravo okolje, izboljšanje pogojev delovnega mesta in zdravje delavca se lahko znižajo stroški dela ter poveča produktivnost delavcev.

Za izboljšanje psihičnega počutja ter olajševanje psiholoških stisk ter izboljšanje odnosov znotraj delovnega tima, so na voljo različni programi. Eden od njih, ki združuje sprostitvene tehnike ter izkustvene delavnice z različnimi tematikami, povezanimi z izzivi pri delu in v odnosih znotraj organizacije je “Program psihološke podpore zaposlenim”. Program obsega učenje avtogenega treninga, učinkovite tehnike sproščanja, ki blagodejno vpliva tako na fizično počutje, kot tudi na redukcijo stresa, izboljšanje koncentracije in spomina, učenje socialnih veščin, kot so asertivnost ter učinkovita komunikacija za reševanje konfliktov na delovnem mestu, spoznavanje orodij in načinov za dvig motiviranosti zaposlenih ter učenje učinkovite organizacije časa.

Več o programu si lahko preberete na www.zaposleni.si.

 


Sledite nam