fbpx

Kako dolgo živimo v Sloveniji?

Aktualno

Pričakovana življenjska doba ob rojstvu v Sloveniji je 81 let. Pričakovana življenjska doba za ženske je 84 let, za moške pa 78 let. (Vir: OECD Better Life Index)

Izračun pričakovane življenjske dobe se s starostjo spreminja. Ko ste stari 30 let, se vaša pričakovana življenjska doba podaljša za približno dve leti. Ko ste stari 50, je pričakovana življenjska doba daljša za približno tri leta. Starejši kot ste, višja je pričakovana starost, ki jo boste dosegli.

Vsakič, ko praznujete rojstni dan, se vaša pričakovana življenjska doba podaljša.

Pričakovana življenjska doba se bistveno podaljša, ko dosežete starost 65 let. V Sloveniji lahko ženske, ki so ali še bodo dopolnile 65 let med leti 2015 in 2020, pričakujejo, da bodo živele še 21 let. Moški iste starosti lahko pričakujejo, da bodo živeli še 18 let. Življenjska doba se v Sloveniji vsako leto daljša.

Za primerjavo: deklice, rojene l. 2017, lahko po svojem 65. letu pričakujejo, da bodo živele še 26 let. Dečki, rojeni istega leta, lahko pričakujejo, da bodo po 65. letu živeli še 23 let. (Vir: OECD)

81 let je pričakovana življenjska doba ob rojstvu. Če ste starejši od 40 let, je vaša pričakovana življenjska doba daljša za približno 2 leti.

Kako dolgo bomo delali v prihodnosti?

Dlje kot 20 let nazaj. A tudi živeli bomo dlje.

Z daljšo življenjsko dobo se povečuje tudi upokojitvena starost. Zaradi podaljševanja življenjske dobe pa bomo tudi pokojnino prejemali daljše obdobje.

Kakšno varčevanje je primerno zame?

400 – 600 € je pokojnina, ki jo že danes prejema 40 odstotkov slovenskih upokojencev. V prihodnje bo pokojnina še nižja, zato bo ključno, da za prihodnost varčujemo tudi sami.

Ali bo v prihodnosti sploh še smiselno govoriti o upokojitvi?

Veliko ljudi danes misli, da bo pokojninski sistem propadel in da sploh ne bomo imeli več pokojnin. To ni povsem res – pokojninski sistem v Sloveniji bo obstal, bodo pa pokojnine vse nižje. Trenutno pokojnina v Sloveniji znaša 56,7 odstotka plače, ki jo je prejemal zaposleni. Povprečna pokojnina znaša 624 evra. Približno petina vseh upokojencev dobi med 400 in 500 evri, približno petina pa med 500 in 600 evri. (Vir: Siol.net)

Hiter izračun: če bi bila vaša plača 1000 €, bi danes dobivali 567 € pokojnine.

Pričakujemo, da se bodo pokojnine, ki jih zagotavlja država, tudi v prihodnosti nižale, saj se prebivalstvo stara. Vse manj bo delovno aktivnih prebivalcev in vse več upokojencev.

Kako se torej pripraviti na prihodnost?

V prihodnosti lahko pričakujemo troje: življenjska doba bo vse daljša, delovna doba bo vse daljša, pokojnine pa bodo vse nižje.

Imate tri možnosti, kako se odzvati na napovedi:

• Lahko se upokojite čim kasneje.
• Lahko znižate svoja pričakovanja glede tega, kaj si boste lahko privoščili po upokojitvi.
• Lahko začnete varčevati za prihodnost.

Ker bodo pokojnine nižje, je dobro, da za svojo prihodnost varčujete tudi sami. Dodatno pokojninsko zavarovanje je posebna oblika varčevanja, ki vam omogoča, da počasi varčujete in si prihranke izplačujete po koncu delovne dobe, ko bodo vaši prihodki nižji. Ker takšno varčevanje podpira tudi država, lahko vsako leto izkoristite tudi posebno davčno olajšavo.


94 € na mesec boste dobili po upokojitvi, če od tridesetega leta dalje vsak mesec privarčujete 20 € v dodatnem pokojninskem zavarovanju.


Sledite nam