fbpx

Kaj pa moj zdravstveni karton?

Zdravje, Zdravje in bolezni

Zdravstvena kartoteka oziroma zdravstveni karton je zgodovinska knjiga vašega zdravja, zato je dobro, da ima čim manj pomanjkljivosti. Nanjo se namreč zdravstveni delavci opirajo, zanašajo in vas skladno z v njej zapisanim tudi obravnavajo. Ker vsebuje občutljive podatke, so pravila o njeni rabi in vpogledu vanjo natančno določena, prav tako pa so določene tudi obveznosti zdravnikov in pacientov.

Zdravstveni karton na papirju in v elektronski obliki

Zastopnica pacientovih pravic Duša Hlade Zore poudarja, da so na enem mestu zbrani zdravstveni podatki izjemnega pomena za varno, kakovostno in učinkovito zdravstveno obravnavo. Do nedavnega so bili ti podatki zbrani le v osebnih zdravstvenih kartotekah na papirju, najkasneje od 1. decembra 2015 pa se evidenca pacientovega zdravja obvezno zapisuje tudi v elektronski  obliki v Centralni register podatkov o pacientu (CRPP). Ta vsebuje podatke le za nekaj let in tako bo vsaj za zdaj tudi ostalo. Na ministrstvu za zdravje ne načrtujejo vnosa preteklih podatkov, tako kot tudi ne načrtujejo opustitve papirne kartoteke.

Za ustrezno papirno in elektronsko evidenco skrbi zdravnik, ste pa za ažurnost fizične zdravstvene  dokumentacije odgovorni tudi pacienti.

Originali izvidov, odpustnih pisem in mnenj, ki jih prejmete pri specialistih in drugih izvajalcih zdravstvenih storitev, sodijo v zdravstveno kartoteko in ne v domači predal.

Čeprav se morda sliši nesmiselno, ste pacienti le lastniki svojih podatkov, ne pa tudi dokumentacije. Zanjo skrbi izvajalec zdravstvenih storitev, ki mora jamčiti za njihovo primerno hrambo, predvsem pa za varnost podatkov. Zakonska pravila in omejitve ter vaše pravice so v zvezi z zdravstveno evidenco zelo jasni – spoznajte jih!

Zakaj zdravstvenega kartona ne smete odnesti?

Vselej imate pravico do vpogleda, prepisa, fotokopije ali druge reprodukcije, ki jo mora omogočiti izvajalec, denimo vaš osebni zdravnik.

Originali so skrbno varovani dokumenti, s katerimi lahko razpolaga le upravljavec, ki ne sme dopustiti, da bi lahko podatke uničili, jim popravljali vsebino in podobno.

Če želite zdravstveni dokumentaciji karkoli dodati, tudi kakšno svojo pripombo, pa imate do tega vso pravico.

Ali ima vpogled v vašo zdravstveno kartoteko vaš zakonski partner ali denimo vaš delodajalec? Kako pa je z dostopom do zdravstvenih podatkov v elektronski obliki? In koliko časa se hranijo določeni dokumenti iz zdravstvene kartoteke? Vsa vprašanja o pravicah in obveznosti v zvezi z vašim zdravstvenim kartonom si lahko preberete v nadaljevanju članka na strani Vse bo v redu.


Sledite nam