fbpx

Kaj morate vedeti ob trku z divjadjo?

Novice, Zanimivo

Razmere na cesti so nepredvidljive, verjetno pa to najbolj velja za primere, ko nam pot prekriža divjad.

Razmere na cesti so nepredvidljive, verjetno pa to najbolj velja za primere, ko nam pot prekriža divjad. Vsak voznik mora sam presoditi, koliko se vozi na območjih, kjer je tveganje za nalet divjadi večje, in se temu primerno pred tem tveganjem zavarovati. Z upoštevanjem opozorilnih znakov in prilagajanjem hitrosti razmeram lahko marsikatero nevarnost preprečimo. Kljub vsemu pa lahko pride do prometne nesreče in trka z divjadjo, zato smo pogledali, kaj se v tovrstnem primeru zgodi.

Kdaj zavarovalnica povrne škodo, če gre za trk z divjadjo?

Zavarovalnica povrne škodo, ki je nastala na vozilu, če se je prometna nesreča zgodila zaradi ravnanja divjadi, v naslednjih primerih:

• Na osnovi zavarovanja delnega avtomobilskega kaska kombinacija “D” – divjad in domače živali, ki ga je mogoče skleniti tudi brez splošnega kaska. Zavarovanje krije škodo na vozilu zaradi poškodovanja ali uničenja zavarovanega vozila, ki nastane z neposrednim dotikom divjadi ali domačih živali.
Zavarovanje po tej kombinaciji ne krije posredne škode, ki nastane kot posledica dogodkov po neposrednem dotiku z divjadjo ali domačimi živalmi in pomeni nadaljnjo škodo. Ne krije niti škode, ki nastane zaradi poskusa preprečitve neposrednega dotika.
• Na osnovi zavarovanja splošnega avtomobilskega kaska, zavarovalnica krije škodo, ki nastane ob prometni nesreči, katere vzrok je zgoraj navedeno ravnanje divjadi. Ker je ravnanje divjadi od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisen dogodek, katerega posledica je uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, se poda kritje po splošnem AK (škoda ni povzročena namenoma).

triglav-novicka

Ali je povrnitev škode odvisna od tega, če je na območju, kjer je prišlo do nesreče, stala opozorilna tabla za nevarnost divjadi ali ne?

Če je prišlo do trka z divjadjo na območju, kjer stoji opozorilna tabla za nevarnost divjadi na cestišču, voznik pa ima za primer morebitne škode sklenjeno ustrezno kasko zavarovanje (splošni ali delni kasko), zavarovalnica zagotovi povrnitev stroškov.

• Če ima lastnik vozila sklenjeno splošno kasko zavarovanje, zavarovalnica krije celotno škodo na vozilu z upoštevanjem morebitne odbitne franšize.
• V primeru, da ima zavarovanec sklenjeno delno kasko zavarovanje samo za primer trčenja z živaljo (D kombinacija), pa zavarovalnica krije stroške na vozilu, ki so nastali, brez upoštevanja odbitne franšize.

Dejstvo, da je bila nesreča na območju, kjer stoji opozorilna tabla, z vidika zavarovalnice torej ne spremeni okoliščin oziroma povrnitve stroškov škode.

Koliko znaša povprečna škoda na vozilu ob trku z divjadjo?

V Zavarovalnici Triglav povprečna škoda na vozilih, ki so bila udeležena v nesreči z divjadjo, znaša približno 1.000 EUR na vozilo. Zaradi divjadi imamo v naši zavarovalnici okoli 5.500 škodnih primerov na leto.

Kje so nesreče z divjadjo bolj pogoste?

Nevarnost divjadi je v Sloveniji velika, še posebej na področjih, kjer je precej gozdnih in travnatih površin. V večjih mestih obstaja nevarnost naleta na domače živali (psi, mačke), ki ob trku prav tako lahko povzročijo škodo na vozilu. Pri tem je najmanj izpostavljena Primorska, na vseh drugih območjih pa je ogroženost kar precejšnja.

Kako ravnati ob trku z divjadjo?

Ko gre za trk z divjadjo, je pomembno, da škodo prijavite takoj, ker se sledovi trka, še posebno, če gre za manjše živali, zelo hitro zabrišejo. Če imate možnost, je priporočljivo poškodbo fotografirati na kraju dogodka.
Na Lovski zvezi Slovenije pa so dodali še naslednje: V primeru trka je pomembno, da voznik z odsevnim jopičem poskrbi najprej za svojo varnost, nato z oznako na cestišču za varnost drugih voznikov ter o trku obvesti center za obveščanje na številki 112. Na centru imajo vse potrebne informacije, o trku bodo obvestili higiensko službo in upravljavca lovišča. Higiensko službo za odvoz trupla, upravljavca lovišča pa za registracijo povoza, kar se zavede kot izguba. Vse voznike želimo opozoriti, da je potrebno postopek spoštovati, saj s tem pripomorejo k trajnostnemu upravljanju v lovišču. Posebej pomembno je to v primeru, ko trk povzroči le poškodbo in se je divjad umaknila od cestišča. S pregledom poškodbe na divjadi nato pristojni ugotavljajo možnost njenega preživetja in ustrezno ravnajo.

Vir: www.lovska-zveza.si/default.aspx?MenuID=2&EventID=240 in triglav.si.

Oglasno sporočilo


Sledite nam