fbpx

Invalidom prijazna Zavarovalnica Triglav

Dogodki

Ob Mednarodnem dnevu invalidov ukrepi za enakopravnejšo obravnavo oseb s posebnimi potrebami.

Ob Mednarodnem dnevu invalidov ukrepi za enakopravnejšo obravnavo oseb s posebnimi potrebami

V Zavarovalnici Triglav si v okviru projekta Invalidom prijazna Zavarovalnica Triglav prizadevajo za enakopravnejšo obravnavo invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Njihov cilj je spodbujati razumevanje invalidnosti, zavzemati se za dostojanstvo, pravice in izboljšanje pogojev za invalide. Ob današnjem Mednarodnem dnevu invalidov zavarovalnica predstavlja ukrepe, ki jih je na tem področju uresničila letos: izboljšala je dostopnost do prodajnih prostorov in informacij, prodajna mesta opremila s povečevalnimi stekli, na sedežih območnih enot pa imajo zdaj stranke možnost uporabe FM sistemov za naglušne.

IMG_7232V Zavarovalnici Triglav se zavedajo problematike invalidnosti in ovir, s katerimi se srečujejo osebe s posebnimi potrebami. Poleg socialnih in ekonomskih preprek so glavne ovire invalidov nedostopnost v grajenem okolju (fizična dostopnost objektov) in slaba dostopnost do informacij zaradi okvare sluha oziroma vida. Ob Mednarodnem dnevu invalidov, ki ga obeležujemo 3. decembra, zato zavarovalnica predstavlja aktivnosti, ki jih je z namenom uresničevanja letošnje teme dneva »Odstranimo ovire, odprimo vrata: za vključujočo družbo in razvoj za vse« izvedla v letu 2013.

Izboljšanje dostopnosti do prodajnih prostorov

S projektom Invalidom prijazna Zavarovalnica Triglav, s katerim so pričeli v začetku letošnjega leta, so si v največji slovenski zavarovalnici za cilj postavili enakopravnejšo obravnavo invalidov in oseb s posebnimi potrebami. S ciljem gibalno oviranim osebam omogočiti samostojen pristop do njihovih storitev so opravili analizo dostopnosti na prodajnih mestih za različne invalidnosti (gibalno ovirani, osebe z okvaro sluha ali vida). Na osnovi te raziskave so izboljšali dostopnost storitev na prodajnih mestih, tudi na tistih, ki so težje prilagodljiva. Tako so na primer v Plečnikovi stavbi na sedežu družbe v Ljubljani (ki je sicer kulturni spomenik in do katere gibalno ovirane osebe ne morejo samostojno dostopati) za izboljšanje dostopnosti pred vhodnimi stopnicami namestili nižji zvonec, preko katerega lahko gibalno ovirani pokličejo spremstvo za dostop do poslovnih prostorov.

Prodajna mesta s povečevalnimi stekli in FM aparati

Na vseh predstavništvih Zavarovalnice Triglav so strankam na voljo povečevalna stekla, ki slabovidnim lajšajo branje. Na vsakem sedežu območnih enot imajo stranke možnost tudi uporabe FM sistemov za naglušne, ki omogočajo lažje sporazumevanje. »V Zavarovalnici Triglav venomer iščemo načine in poti, kako se okolju, v katerem poslujemo, čim bolj približati in prispevati k pozitivnim spremembam za družbo. Spodbujati želimo predvsem razumevanje za različne potrebe posameznikov. Na osnovi opravljene analize v okviru projekta Invalidom prijazna zavarovalnica smo pripravili načrt, ki smo ga pričeli uresničevati letos, z njim pa bomo nadaljevali tudi v prihodnje,« je povedal Luka Pušnik, direktor službe za marketing pri Zavarovalnici Triglav. Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, pa je dejal: »Večina starejših ima podobne težave kot invalidi. Slabše vidijo, slišijo in se težje gibljejo, zato so storitve in pripomočki, ki izboljšujejo dostopnost invalidom, dobrodošle najširšemu krogu ljudi. Podjetja in ustanove, ki prisluhnejo potrebam posameznikov s posebnimi potrebami, tako izboljšajo kakovost življenja v širši družbi.«

Na spletu še bolj prijazni

Na spletni strani www.triglav.si si v zavarovalnici nenehno prizadevajo zavarovancem ponuditi čim več koristnih informacij, med katerimi so po novem tudi podatki o tem, kako dostopni so njihovi poslovni prostori za osebe s posebnimi potrebami. S slikovnimi znaki so tako označene poslovalnice, prilagojene za neodvisen dostop slabovidnim, naglušnim in gibalno oviranim osebam.

V Zavarovalnici Triglav se zavedajo pomena enakopravnega dostopa do vseh storitev za vse ljudi, zato želijo k temu zavedanju pritegniti čim širši krog ljudi. Potrebe invalidov lahko namreč v različnih oblikah občutimo tudi drugi; v primerih nezgod, ali pa, ko želijo do storitev dostopati mamice z otroškimi vozički ipd. Ob tem v Triglavu dodajajo, da omenjene izboljšave še ne pomenijo konec dela na tem področju in da se bodo tudi v prihodnje trudili delovati v dobro skupnosti.


Sledite nam


Kako preprečiti okužbe kirurške rane?