fbpx

Internet spreminja vedenje in vloge v zdravstvu

Dogodki, Zavod MON

V petek, 27. januarja 2017, sta Zdravstvena fakulteta in Zavod Med.Over.Net organizirala HealthOnline konferenco, na kateri so domači in tuji strokovnjaki ter znanstveniki osvetlili vpliv interneta, spletnega svetovanja in storitev e-zdravja na vedenje ljudi. “Z intenzivnim razvojem informacijske in komunikacijske tehnologije, z naraščajočo digitalizacijo družbe in posledično tudi zdravstva, se dviguje pomen digitalnih tehnologij in širši […]

V petek, 27. januarja 2017, sta Zdravstvena fakulteta in Zavod Med.Over.Net organizirala HealthOnline konferenco, na kateri so domači in tuji strokovnjaki ter znanstveniki osvetlili vpliv interneta, spletnega svetovanja in storitev e-zdravja na vedenje ljudi.

“Z intenzivnim razvojem informacijske in komunikacijske tehnologije, z naraščajočo digitalizacijo družbe in posledično tudi zdravstva, se dviguje pomen digitalnih tehnologij in širši dostopnosti kakovostnih in uporabnih informacij o zdravju in zdravstvu. Spreminja se vloga uporabnikov zdravstvenih storitev, njihov odnos do lastnega zdravja in tudi zdravstvenega sistema.

Sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji in nekateri strokovnjaki zadržano sledijo pričujočemu tehnološkemu napredku. Zdi se, da potrebe uporabnikov in njihove zahteve opozarjajo na potrebo po širšem dogovoru glede razvoja in zagotavljanja storitev s področja zdravja”,

je ob začetku konference sporočil dekan Zdravstvene fakultete, doc. dr. Andrej Starc.

“Vloga bodočih strokovnjakov v zdravstvu že danes presega zgolj nudenje informacij, saj so posamezniku takoj dostopne v priročnih pametnih telefonih, tablicah ali prenosnikih. Uporabniki lahko do zdravstvenih informacij preko interneta dostopajo na več različnih načinov. Nekateri iščejo informacije neposredno preko spletnih strani zdravstvenih služb in organizacij, farmacevtskih združb, zavodov, revij, socialnih omrežij, medijev itd., drugi iščejo informacije na spletnih forumih in klepetalnicah, nekateri pa se celo preko internetnih aplikacij vključujejo v komunikacijo z drugimi”,

je dodal Primož Cimerman, soustvarjalec portala Med.Over.Net.

Zdravstvene tematike niso vedno predstavljene zgolj znanstveno, temveč tudi aplikativno z vsakdanjimi nasveti. Po drugi strani pa je internetno pridobivanje informacij o zdravju za uporabnike preprosto, hitro dostopno in anonimno. Število spletnih strani zdravstvenih tematik se na svetu povečuje, s tem pa se povečuje tudi razvoj spletnih informacijskih tehnologij.

Vprašanje za prihodnost ob tem pa je, kako lahko zdravstvene stroke podpirajo posameznika na načrtovani poti  do pozitivnih sprememb lastnega vedenja in življenjskega sloga. To novo vlogo je treba vgraditi v izobraževalni sistem bodočih strokovnjakov v zdravstvu, tudi z vključevanjem v raziskovanje in proučevanje vedenja posameznikov na spletišču, ko iščejo informacije v zvezi z zdravjem.

Namen mednarodne znanstvene konference “Internet spreminja vedenje in vloge v zdravstvu” je bil podati analizo stanja in sprejeti sklepe, ki bodo lahko služili za postavitev smernic razvoja zdravstva, kot odgovor na potrebe sodobnega človeka, ko potrebuje pomoč ali zgolj podporo na poti h krepitvi zdravja in proučiti vplive sodobne tehnologije na spreminjanje vedenja ljudi pri iskanju poti za dosego boljšega zdravja in druge psihosocialne dejavnike, ki so pomembni za delovanje zdravstvenih strokovnjakov ob stiku s pacientom v zdravstveni instituciji ali v virtualnem okolju.

Program konference je zajel 23 predstavitev uglednih domačih in tujih strokovnjakov. Njihovi prispevki so zbrani v Zborniku.

Konferenca je bila dobro obiskana s strani slovenskih in tujih strokovnjakov ter zainteresirane javnosti, zato se organizatorji strinjajo, da v naslednjem letu ponovno organizirajo dogodek, takrat še v večjem obsegu.

Študenti Zdravstvene fakultete so posneli na temo konference zanimiv video:

 


Sledite nam


Kako preprečiti okužbe kirurške rane?