fbpx

Inovativna rešitev oskrbe na daljavo za starejše, invalide in kronične bolnike

Novice, Zanimivo, Zdravje

E-oskrba je sodobna storitev s področja zdravja in oskrbe na daljavo, namenjena starejšim osebam, kroničnim bolnikom …

Starost je tisto življenjsko obdobje, ki si ga vsi želimo dočakati in sproščeno uživati v sadovih svojega življenja. V današnji družbi je starost razumljena drugače kot v preteklosti, saj so starejši (zlasti mlajši starostniki nad 65 let) večinoma še v zelo dobri formi in aktivni. Se pa s starostjo kljub vsemu povečuje nevarnost kroničnih obolenj in poškodb zaradi padcev.

1/3 starejših od 65 let in kar ½ 80 letnikov se vsaj enkrat letno zgodi, da padejo.

Povprečno mine 18 ur od padca starostnika do tega, da ga najdejo in mu pomagajo.

20-30 % oseb, ki padejo, utrpi zmerne do hude poškodbe (zlom kolka, poškodba glave …).

Vsak drugi po padcu zaradi poškodbe ali slabše splošne fizične kondicije ne more vstati.

Kar 1/3 jih je po padcu primorana oditi v dom starejših občanov.

Hujše posledice padcev je mogoče preprečiti – poškodbe se običajno pojavijo po četrtem oz. petem padcu.

Vir: podatki EU, NHS

Omenjeno problematiko običajno zaznamo šele, ko se zgodi kateremu od naših bližnjih. Takrat začnemo razmišljati o tem, kako usodno lahko takšen dogodek spremeni naša življenja, predvsem pa, kako preprečiti, da bi do tega prišlo ter kako jim nuditi pomoč in podporo. Ko smo postavljeni pred dejstvo, da naši bližnji potrebujejo pomoč, da se jim ne bi pripetilo kaj hudega (padec, zlom kolka, izguba zavesti, udarec v glavo, srčni infarkt ali možganska kap), kar bi zaradi nepravočasne zdravstvene pomoči pomenilo nezaželene ali celo usodne posledice, je čas, da razmislimo o možnostih za varnejše, a še vedno kakovostno življenje.

Na voljo je kar nekaj rešitev, ki brez velikih posegov v vsakdanje življenje lahko našim bližnjim omogočijo kakovostno in bolj varno življenje npr. selitev v skupno domovanje z otroki, selitev v oskrbovano stanovanje, prilagoditve stanovanja in pomoč na daljavo (e-oskrba). Sodobne rešitve omogočajo, da na enostaven način spremljamo bližnje in jim zagotovimo pomoč, ko jo potrebujejo.

Telekom Slovenije razvija sodobne storitve in rešitve s področja zdravja in oskrbe na daljavo, ki so namenjene kroničnim bolnikom, starejšim osebam, svojcem, skrbnikom ipd.

Prva novost je storitev E-oskrba, ki omogoča aktivno, bolj neodvisno ter varno bivanje na domu vsem, ki potrebujejo podporo pri samostojnem življenju v domačem okolju in „miren spanec“ njihovim bližnjim. Storitev E-oskrba je socialno-varstvena storitev, za katero je Telekomu Slovenije Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podelilo posebno dovoljenje.

Storitev E-oskrba je napredna rešitev, ki se enostavno, brez večjih vlaganj ter posegov prilagaja potrebam uporabnika ter njegovemu bivališču. Učinkovito podpira bivanje starejših, invalidov, bolnikov s kroničnimi boleznimi, bolnikov po težjih operativnih posegih in oseb z demenco pri samostojnejšem bivanju na njihovem domu. 24 ur na dan omogoča enostaven in hiter klic na pomoč v primeru padca ali nenadne slabosti ter organizacijo pomoči.

V bivališču uporabnika je nameščena oprema, ki omogoča sproženje klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovalni enoti. Posebna dodana vrednost opreme je, da omogoča alarmiranje tudi v primeru, ko zaradi npr. padca, nezavesti ali slabosti uporabnik ne more pritisniti na gumb. V takšnem primeru se samodejno (preko senzorjev) sproži opozorilo asistenčnemu centru in svojcem na mobilni telefon, da pri uporabniku nekaj ni v redu. Pomoč organizira medicinsko osebje asistenčnega centra in o tem obvesti svojce.

Storitev E-oskrba je namenjena podpori pri samostojnem življenju v domačem in širšem okolju, npr. na domu uporabnika, v varovanem stanovanju, domu starejših ipd. Svojcem pa omogoča:

–   hitro obveščanje v primeru potrebe po pomoči in strokovno podporo medicinskega osebja v asistenčnem centru,

–   stalen kontakt s svojci in občutek varnosti,

–   sproženje klica na pomoč ob detekciji padca,

–   lažje usklajevanje dnevnih obveznosti,

–   detekcijo dima – požarna varnost, detekcijo izliva vode – varnost pred izlivom vode.

Oprema, ki podpira storitev E-oskrba je prejela številna priznanja za kakovost in inovativnost, uporabljajo pa jo številni uporabniki v ZDA, Avstraliji, Izraelu, na Kitajskem itd. Podobne rešitve so v evropskih in drugih državah po svetu precej razširjene in jih uporablja približno 10 % oseb, starejših od 65 let. V Sloveniji predstavlja storitev E-oskrba novost, ki nudi veliko več funkcionalnosti kot rešitve iz preteklosti. Kot primer dobre prakse si jo bodo ogledale članice EU projekta HoCare v okviru mednarodne konference, ki se bo odvijala v Ljubljani 7.6.2017.


Sledite nam