fbpx

2. sestanek delovne skupine za vzpostavitev Med-državnih posvojitev

Zavod MON

SPOROČILO ZA JAVNOST: Dne 10.3.2005 ob 13. uri je bilo 2. srečanje pobudnikov peticije za mednarodne posvojitve in treh predstavnikov Zavoda Med.Over.Net. Srečanje se je udeležila tudi predstavnica in ustanoviteljica društva Deteljica, ki je predstavila…

SPOROČILO ZA JAVNOST:

Dne 10.3.2005 ob 13. uri je bilo 2. srečanje pobudnikov peticije za mednarodne posvojitve in treh predstavnikov Zavoda Med.Over.Net. Srečanje se je udeležila tudi predstavnica in ustanoviteljica društva Deteljica, ki je predstavila njihove izkušnje na področju posvojitev in rejništva.

Na začetku so vsi udeleženci predstavili svoje osebne interese, ki so se nanašali v glavnem na kritičen odnos zaradi neurejenosti področij rejništva, dejstva, da strokovnjaki še vedno pogosto pri svojem strokovnem ravnanju izhajajo iz pozicije družine, ki želi otroka posvojiti ali vzeti v rejništvo, ne pa, da bi izhajali iz otrokovih potreb.
Izražena je bila želja, da bi v tem času, med 25.3.2005, praznikom Materinski dan in 15.5.2005 – Dnevom družine, bolj poglobljeno predstavljali in spodbujali debato o posvojitvah v Sloveniji.

Vsi udeleženi so se strinjali, da je področje glede posvojitev in rejništva precej neurejeno v Sloveniji v smislu neorganiziranosti priprav na posvojitev in tudi podpore posvojiteljem ob sprejemu otroka, kot tudi v času iskana in čakanja na otroka. Opozorila je tudi na raziskavo, ki ugotavlja potrebo po reviziji rejništva – 47% otrok v trajnem rejništvu, kar pa dodatno bremeni proračun države, saj država v celoti financira rejništvo otroka. Ta podatek kaže na potrebo, da se trajno rejništvo v Sloveniji časovno omeji. V tujini je rejništvo omejeno na dobo dveh do treh let, potem imajo rejniki možnost, da se otrok posvoji.

Podatek raziskave v letih 1992 – 2002 kaže, da je bilo 73% otrok (949 od 1.300 otrok) v rejništvu več kot 5 let, kar absolutno ni v korist otroka.

Predstavljeni je bila tudi praksa postopka posvojitve v Sloveniji in razloge oz. pogoje za posvojitev otroka; (če so starši mrtvi, če starši podpišejo izjavo, da oddajo otroka v posvojitev na CSD, v primeru odvzema roditeljskih pravic in če so roditelji otroka več kot 1 leto neznanega bivališča).

Slovenija ima trenutno samo 1 delni dogovor za MDN posvojitve – z Makedonijo.
Prav tako Slovenija še nima dokončno urejene evidence parov, ki želijo posvojiti otroka in otrok, ki so primerni za posvojitev.

Omenjena sta bila dva bližnja dogodka:
21.3. – Srečanje Deteljice z odraslimi posvojenci- za člane Deteljice in
15.4. – Izobraževanje na socialni zbornici.

Predstavitev vloge Zavoda Med.Over.Net:
Zavod Med.Over.Net vidi svojo vlogo kot koordinator in ključni partner med državo in posvojitelji. V prvi vrsti zastopa interese vseh otrok in svoje stališče postavlja na temelje Konvencije o otrokovih pravicah.
Zavod Med.Over.Net predlaga strukturiran pristop in pritisk na institucije ter hkrati vabi k sodelovanju.
S povezovanjem institucij, strokovnjakov in posameznikov, ki imajo osebni interes želi prispevati k vzpostavitvi dialoga, ki bi pripomogel k večji zaščiti otrokovih pravic in koristi.


Sledite nam