fbpx

Vse večje varčevanje ZZZS UKC Ljubljana potiska v nemogoč položaj

arhiv

Člani Sveta UKC Ljubljana so na današnji seji obravnavali finančni načrt UKC Ljubljana za leto 2012 in poročilo o čakalnih dobah. Vodstvo UKC Ljubljana je…

Člani Sveta UKC Ljubljana so na današnji seji obravnavali finančni načrt UKC Ljubljana za leto 2012 in poročilo o čakalnih dobah. Vodstvo UKC Ljubljana je članom dejalo, da vse večje varčevanje UKC Ljubljana potiska v nemogoč položaj. Finančni načrt sicer za konec leta predvideva izravnan rezultat, a če do sprememb ne bo prišlo, se UKC Ljubljana obeta 13,9 milijona evrov izgube. “Tisto, kar posebej zaznamuje letošnji finančni načrt za UKC Ljubljana je dejstvo, da se kljub nekaterim sicer ugodnim ekonomskih kazalcem razmere poslovanja UKC Ljubljana še zaostrujejo. Že v letih 2009 in 2010 sta ZZZS in MZ sprejela varčevalne ukrepe, ki so UKC Ljubljana cene znižali za več kot 10%, posebej zaskrbljujoče je bilo zmanjšanje sredstev za terciarno dejavnost za 5%. V letu 2011 smo se soočili z izjemno slabo plačilno sposobnostjo ZZZS, ki je sredi leta za 3% znižal prilive in na koncu leta zamaknil akontacije v naslednje leto. Stanje je postal še bolj kritično konec leta 2011, ko so bili sprejeti ukrepi ZZZS in MZ, ki zmanjšujejo cene naših programov za več kot 10 milijonov evrov na letni ravni, hkrati pa je bil preko nacionalnega razpisa del relativno dobro ovrednotenih programov prenesen na zasebnike. UKC Ljubljana se s temi ukrepi ne more sprijazniti in bo naredil vse, da se ne bi uveljavili,” je ob razlagi finančnega načrta za leto 2012 dejal generalni direktor UKC Ljubljana, mag. Simon Vrhunec.

Proces priprave finančnega načrta UKC Ljubljana za leto 2012 je sicer glede na prejšnja leta še dopolnjen, in sicer s skupnimi prioritetami kot primerom obvladovanja stroškov dela, skupnimi cilji in cilji posameznih organizacijskih enot po modelu uravnoteženih kazalnikov in kazalniki uspešnosti, s katerimi bodo redno spremljali uspešnost uresničevanja načrtovanih ciljev.

Za leto 2012 v UKC Ljubljana načrtujejo, da bo v program akutne bolnišnične obravnave, za katerega sredstva zagotavlja ZZZS, sprejetih 95.640 bolnikov, v specialistično-ambulantno obravnavo pa 763.340 bolnikov. Program v redni hospitalni obravnavi se glede na lansko leto nekoliko zmanjšuje, to pa je posledica uveljavitve novih standardov za enodnevne primere – to so programi, ki trajajo nekaj ur in bolnik po intenzivni oskrbi odide domov. V to skupino se denimo uvrša aplikacija dragega bolnišničnega zdravila, operacija karpalnega kanala in zdravljenje starostne degeneracijske makule.

Člani sveta Zavoda so spregovorili tudi o poročilu o čakalnih dobah. Za nujne ambulantne preglede ni čakalne dobe, za vse ostale pa je s Pravilnikom določena najdaljša dopustna čakalna doba. V UKC Ljubljana sicer vodimo 301 čakalnih seznamov, v elektronski obliki pa jih je 80%, ostale so v fazi prehoda na elektronsko obliko. V primerjavi z letom 2010 v letu 2011 med čakalnimi seznami, s čakalno dobo daljšo od dopustne, ni več nedopustnih čakalnih dob za operacije na ožilju, ambulante za bolezni živčevanja, ambulante za vaskularno nevrologijo, ambulante za alergologijo Pediatrične klinike, splošne dermatološke ambulante, okuloplastične operacije in storitev MR nevra (glava, vrat). »Razlogi so predvsem v prečiščevanju čakalnih seznamov in povečanem obsegu dela – dodatne ambulante,« je obrazložila strokovna direktorica UKC Ljubljana, prof. dr. Brigita Drnovšek Olup. V zadnjem letu sicer beležimo opazno skrajševanje čakalnih dob na številnih področjih (angiografije, koronografije, elektrofiziološke preiskave in radiofrekvenčne abilacije, operacije ščitnice, operacije hrbtenice v nevrokirurgiji, kariotidna angioplastika, intrakranialna embolizacija anevrizme, prvi pregled pri dermatologu, operacija strabizma pri odraslih, endoproteza kolena, CT preiskave in MR preiskave.

Člani Sveta UKC Ljubljana so razpravljali tudi o nacionalnem razpisu ZZZS za leto 2012. Sprejeli so sklep, da podpirajo prizadevanja vodstva UKC Ljubljana pri aktivnostih v zvezi z razpisom in poudarili, da so nad ravnanjem ZZZS, ki favorizira izvajalce, ki nimajo celovitih zmožnosti kadra, opremljenosti idr. zgroženi.

Vir: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Kakšno je vaše mnenje o zdravstvu v Sloveniji? Zapišite ga na forumu Zdravstvo pri nas? na >>


Sledite nam