fbpx

Neenakosti v zdravju mladostnikov lahko preprečimo

arhiv

Neenakosti v zdravju mladih so vse bolj aktualna in pereča tema tudi v Sloveniji, ugotavljajo strokovnjaki na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ). Mladostniki iz…

Neenakosti v zdravju mladih so vse bolj aktualna in pereča tema tudi v Sloveniji, ugotavljajo strokovnjaki na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ). Mladostniki iz družin z nižjim socialno-ekonomskim položajem namreč slabše ocenjujejo svoje zdravje, so manj zadovoljni s svojim življenjem in imajo več psihosomatskih simptomov ter slabše duševno zdravje, medtem ko velika večina tistih mladostnikov, ki so zadovoljni s svojim življenjem, prihaja iz bogatejših družin. Pri zmanjšanju neenakosti v zdravju bo potrebno sodelovanje več različnih sektorjev.

Mladostniki z nižjim socialno-ekonomskim stanjem slabše ocenjujejo svoje zdravje

IVZ v nedavno izdani publikaciji Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov (HBSC 2010) ugotavlja, da so v zdravju slovenskih mladostnikov razlike, ki se jih lahko prepreči in so nepravične. “Mladostniki iz družin z nižjim socialno-ekonomskim položajem slabše ocenjujejo svoje zdravje, so manj zadovoljni s svojim življenjem in imajo več psihosomatskih simptomov ter slabše duševno zdravje,” je povedala nacionalna koordinatorica študije HBSC dr. Helena Jeriček Klanšček z IVZ. Pojasnila je, da gre za mladostnike iz družin, kjer sta oba starša brezposelna, kjer mladostniki ocenjujejo, da je njihovo blagostanje podpovprečno, in ki večinoma dosegajo nizke rezultate na lestvici, ki meri družinsko bogastvo. Mladostniki, ki slabše ocenjujejo svoje telesno in duševno zdravje, so večinoma tudi učno manj uspešni in brez prijateljev.

Vir: dnevnik.si

Spoznajte svet mladih s pomočjo foruma Mladi, ljubezen in spolnost na >>


Sledite nam