Miastenija gravis – kaj je in kam po podporo

Okrog 400 jih je v Sloveniji. Bolnikov, ki obolevajo za miastenijo gravis in kongenitalnim miasteničnim sindromom.