fbpx

Bi prižgali letos svečo manj?

arhiv

Premalo se zavedamo, da odpadki ne nastajajo kar sami od sebe. Zato je naša naloga, da spodbujamo ljudi k razmišljanju, da odpadki nastajajo pri vsakem…

Premalo se zavedamo, da odpadki ne nastajajo kar sami od sebe. Zato je naša naloga, da spodbujamo ljudi k razmišljanju, da odpadki nastajajo pri vsakem našem početju in da količino odpadkov lahko zmanjšujemo sami. Seveda je to dolgotrajen proces spreminjanja naših navad.

Ne le naša, prednostna naloga celotne Evrope v ravnanju z odpadki je preprečevanje njihovega nastajanja. Na drugem mestu je priprava odpadkov za ponovno uporabo, sledi recikliranje ter druga predelava, npr. energetska predelava, in šele na zadnjem mestu je odlaganje.

V mesecu novembru prižgemo tistim, ki se jih radi spominjamo, svečo ali nekaj sveč. V letu 2010 je bilo po podatkih Carinskega urada  RS danih na slovenski trg 6.856.464 kg nagrobnih sveč. Verjetno niti ne pomislimo, da s takšno količino sveč povzročimo tudi veliko odpadkov. Po podatkih Agencije RS za okolje iz prejetih letnih poročil obeh nosilcev skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za leto 2010, je bilo zbranih 2.361.970 kg odpadnih nagrobnih sveč. Recikliranih pa je bilo 823.165 kg odpadnih nagrobnih sveč.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor


Sledite nam