fbpx

V Stockholmu na Švedskem potekal Evropski multidisciplinarni onkološki kongres EMCC

arhiv

V Stockholmu (Švedska) je med 23. in 27. septembrom potekal Evropski multidisciplinarni onkološki kongres (EMCC), ki je tokrat združil pomembna mednarodna srečanja na področju onkologije….

V Stockholmu (Švedska) je med 23. in 27. septembrom potekal Evropski multidisciplinarni onkološki kongres (EMCC), ki je tokrat združil pomembna mednarodna srečanja na področju onkologije. Udeleženci kongresa so v znanstvenem in izobraževalnem programu izmenjali najnovejša spoznanja s področja zdravljenja raka.

Farmacevtska družba Roche, ki je vodilna na področju razvoja in trženja onkoloških zdravil, je tudi tokrat predstavila številne novosti, ki pomenijo napredek pri zdravljenju različnih malignih obolenj.

Hal Barron, vodja globalnega razvoja v družbi Roche je povedal sledeče: »Podatki, predstavljeni na tem kongresu, kažejo na našo dolgoročno zavezanost novim spoznanjem, razumevanju bolezni in posamezniku prilagojenega zdravljenja. Predstavljen napredek nas opogumlja na poti razvoja novih zdravil, ki  bodo pomembno spremenila življenja bolnikov z rakom.«

Nova učinkovina T-DM1 potrjuje učinkovitost v zdravljenju HER2 pozitivnega metastatskega raka dojk

Zelo odmevni so bili rezultati klinične raziskave z učinkovino trastuzumab emtanzin (T-DM1),  konjugatom monoklonskega protitelesa trastuzumab, na katerega je vezana citotoksična učinkovina DM1. Klinična raziskava je primerjala učinkovitost T-DM1v primerjavi s standardno terapijo (trastuzumab in docetaksel).  Objavljeni rezultati so pokazali, da so imele bolnice zdravljene s T-DM1 kar 41% manjše tveganje za napredovanje bolezni (merilo čas do napredovanja bolezni oz. s tujko PFS) in so v povprečju živele pet mesecev dlje brez napredovanja bolezni (mediana PFS 14,2 meseca v skupini zdravljeni s T-DM1 v primerjavi z 9,2 meseca v skupini zdravljeni s standardno terapijo). Zdravljenje s T-DM1 je imelo tudi pomembno manj neželenih učinkov, sicer značilnih za kemoterapijo.

Več o raziskavi TDM4450g

V randomizirano, multicentrično klinično raziskavo faze II je bilo vključenih 137 bolnic s HER2 pozitivnim rakom dojk, ki za metastatsko bolezen še niso prejemale zdravljenja. Bolnice so naključno razdelili v dve skupini, od katerih se je prva zdravila s standardno kombinacijo zdravil za HER2 pozitiven rak dojk in kemoterapevtik docetaksel), druga skupina pa je prejemala novo učinkovino T-DM1. Primarna cilja raziskave sta preživetje brez napredovanja bolezni ter varnost novega zdravljenja. Drugi cilji vključujejo celokupno preživetje, stopnjo enoletnega preživetja, trajanje objektivnega odgovora in stopnjo klinične koristi. Bolniki v skupini, zdravljeni s standardno terapijo, lahko po napredovanju bolezni prejmejo novo zdravilo T-DM1.

Na letošnjem kongresu EMCC so bili objavljeni podatki o učinkovitosti in varnosti ter analiza stopnje objektivnega odgovora na zdravljenje. Čas do napredovanja bolezni je bil statistično pomembno daljši v skupini, ki je prejemala T-DM1 v primerjavi s skupino, ki se je zdravila s standardno terapijo (kombinacija trastuzumab in docetaksel); mediana časa do napredovanja bolezni je bila 14,2 napram 9,2 meseca, HR=0,59, p=0.035.  Stopnja objektivnega odgovora je bila višja v  skupini zdravljeni s T-DM1 (64,2% napram 58,0%). Pomembno sta se razlikovali opazovani skupini glede na pojavnost in stopnjo neželenih učinkov. V skupini, ki je prejemala novo učinkovino T-DM1 je bilo manj neželenih učinkov stopnje 3 ali višje. Najpogostejši neželeni učinki v skupini zdravljeni s T-DM1 so bili utrujenost (49,3%), slabost (47,8%), zvišan nivo specifičnih jetrnih encimov (AST; 39,1%) in zvišana telesna temperatura (39,1%). Najpogostejši neželeni učinki v skupini zdravljeni s standardno terapijo pa so bili izguba las (alopecija; 66,7%), znižano število belih krvničk (nevtropenija; 63,6%), driska (45,5%) in utrujenost (45,5%):
Podatki o celokupnem preživetju zaradi omejenega časa opazovanja še niso ugotovljeni.

T-DM1 je konjugat monokonskega protitelesa trastuzumab, na katerega je vezana citotoksična učinkovina DM1. Monoklonsko protitelo prepozna specifične receptorje na celici tumorja in tako »prinese« citotoksično učinkovino na mesto delovanja.  Učinkovitost T-DM1 preiskujejo tudi v mednarodni klinični raziskavi faze III EMILIA, ki poteka tudi v Sloveniji.

HER2 pozitivni rak dojk

Rak dojk je najpogostejše maligno obolenje žensk v razvitem svetu in tudi pri nas. Pri približno petini bolnic z rakom dojk je število receptorjev HER2 na površini tumorskih celic občutno povečano. HER2 pozitivna oblika raka dojk je bolj agresivna, naravni potek bolezni je hitrejši in je tudi slabše odzivna na običajno kemoterapijo. Bolnice s to diagnozo imajo v splošnem slabšo prognozo. Trastuzumab je bilo učinkovito in specifično pri tej obliki raka in pomeni mejnik v zdravljenju HER2 pozitivne oblike raka dojk.

Rezultati klinične raziskave ERIVANCE potrjujejo učinkovitost zdravila v preskušanju vismodegib v zdravljenju napredovale oblike bazalno celičnega karcinoma, specifične oblike kožnega raka

Vismodegib je zdravilo v preskušanju, ki tarčno deluje na signalne poti, pomembne pri razvoju bazalno celičnega karcinoma, specifične oblike kožnega raka. Učinkovina selektivno zavira spremenjeno signalizacijo t.i. »ježkove poti« , ki ima pomembno vlogo pri razvoju bazalno celičnega karcinoma. Bolniki z napredovalim bazalnoceličnim karcinomom imajo kožne lezije, ki so bodisi zasevale ali pa lokalno napredovale in odstranitev z operacijo ni več mogoča. Vismodegib pomeni nov korak in daje novo upanje v zdravljenju te bolezni.

Novo zdravilo učinkovito v zdravljenju bolnikov s predhodno nezdravljenim metastatskim melanomom in mutacijo gena BRAF

Zdravljenje z vemurafenibom statistično pomembno izboljša preživetje bolnikov z napredovalim malignim melanomom z izraženo mutacijo BRAF V600 v primerjavi s standardno kemoterapijo.

BRAF protein je ključna komponenta v signalni poti RAS-RAF, pomembni za normalno rast in razvoj celice. Mutacije, ki BRAF protein zadržujejo v aktivni obliki,  pomembno zmotijo celično signalizacijo, kar vodi v nekontrolirano rast celic in razvoj tumorja. Takšne mutacije so odkrili pri približno polovici melanomov in pri okoli 8% drugih solidnih tumorjev.

Vemurafenib ali »BRAF inhibitor« je rezultat razvoja t.i. posamezniku prilagojenega zdravljenja in specifično zavira mutiran BRAF, gensko spremenjen protein, ki ga najdemo pri približno polovici bolnikov z melanomom. V klinično raziskavo so bili vključeni bolniki glede na BRAF status, mutacijo proteina pa so dokazali s testom Cobas 4800 BRAF V600 diagnostične divizije družbe Roche.

Metastatski melanom je najbolj agresivna oblika kožnega raka in zaenkrat neozdravljiv, leto po postavitvi diagnoze je živih le še četrtina bolnikov. Po podatkih Registra raka za Slovenijo letno zboli pri nas za malignim melanomom okoli 475 bolnikov, strokovnjaki pa opozarjajo, da pojavnost še narašča. Ob diagnozi ima približno 17% bolnikov že napredovalo bolezen, pri 11% pa odstranitev z operacijo ni več mogoča.


Sledite nam