fbpx

Ukrepe vlade in ZZZS bodo na koncu najbolj občutili ravno bolniki

arhiv

Zadnja odločitev vlade, ki je na predlog Ministrstva za zdravje sprejela nesprejemljive rešitve v Aneksu št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011, ter…

Zadnja odločitev vlade, ki je na predlog Ministrstva za zdravje sprejela nesprejemljive rešitve v Aneksu št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011, ter namera Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da zmanjša akontacije plačil bolnišnicam, bosta močno prizadela celotno slovensko zdravstvo, pa naj gre za primarno, sekundarno ali terciarno raven. Posledice takšnih nesprejemljivih ukrepov, ki jim je Zdravniška zbornica Slovenije vseskozi nasprotovala in tudi pravočasno opozarjala na njihove posledice, bodo neposredno občutili tudi bolniki, saj se bo dostopnost do zdravstvenih storitev morala znižati. Obstaja utemeljena podlaga, da bodo nekatere storitve primorani celo plačevati neposredno iz lastnega žepa.

Uveljavitev spornega Aneksa št. 2, ki ga je sprejela vlada na predlog Ministrstva za zdravje, namreč poleg bolnišnicam zmanjšuje sredstva tudi primarnemu nivoju. Od izvajalcev zdravstvene dejavnosti se zahteva vedno več izvedenih storitev za realno celo manj denarja. Poleg tega pa se omejuje plačilo že opravljenega dela na zelo pomembnem področju preventive, ko se zdravnikom postavlja nerealne zahteve ter hkrati nalaga vedno nove stroške in dajatve. Ob tem tudi ZZZS v času krize v breme izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter tako posredno na račun bolnikov uvaja nove računalniške programe za poročanje o izdatkih zdravstveni zavarovalnici, namesto da bi to kril iz lastnih sredstev. Tako ZZZS reševanje lastne izgube preko zdravstvenih domov in bolnišnic prelaga na pleča bolnikov.

Vir: Zdravniška zbornica Slovenije

 

Več o zdravstvu v Sloveniji preberite na forumu Zdravstvo pri nas? na >>


Sledite nam