fbpx

Pomoč na daljavo

arhiv

Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje se predstavljata tudi Telekom Slovenije in Pacient d. o. o., ki skupaj predstavljata ponudbo storitve pomoč na daljavo, tako…

Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje se predstavljata tudi Telekom Slovenije in Pacient d. o. o., ki skupaj predstavljata ponudbo storitve pomoč na daljavo, tako imenovani klic v sili, ki uporabnikom omogoča, da prek enostavnega osebnega vmesnika takoj vzpostavi stik s posebnim klicnim centrom, zdravnikom ali bližnjim 24 ur na dan, vsak dan v letu. Klicni center lahko do starostnika napoti nujno medicinsko pomoč, gasilsko službo, policijo ali zdravnika, ki mu prisluhne in da strokovni nasvet. Več o tem so danes na novinarski konferenci v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje spregovorili mag. Simon Furlan, direktor sektorja za produktno vodenje Telekoma Slovenije, Vito Vidmar, dr.med., direktor družb Pacient d. o. o. in PZA d. o. o. ter Davor Dominkuš, generalni direktor direktorata za socialne zadeve pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in Bojana Mazil Šolinc, direktorica Doma ob Savinji Celje in predstavnica Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Davor Dominkuš je najprej pojasnil, kako se storitev pomoči na daljavo vklaplja v strateške dokumente države na področju socialnovarstvene oskrbe starejših, predstavnika Telekoma in Pacienta pa sta podrobneje predstavila samo storitev. Bojana Mazil Šolinc s celjskega doma starejših pa je predstavila dosedanje izkušnje z izvajanjem pomoči na daljavo, ki jo dom izvajal že od leta 1997.

Kot je dejal Davor Dominkuš, da smo v Sloveniji soočeni z dejstvom, da se naša družba stara, da se naša življenjska doba podaljšuje, ob tem pa so želje in prizadevanja vseh, ki delujejo na tem področju, da bi bilo življenje tudi v starosti čim bolj kakovostno, po možnosti v domačem okolju. Zato si, je dejal Dominkuš, prizadevamo razvijati storitve, ki ljudem omogočajo, da čim dlje ostajajo doma, v lokalnem okolju. Ob tem je poudaril, da je eno od področij, ki tu nudi številne možnosti, ki pa v Sloveniji še niso dovolj uporabljene, področje informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Ena od takšnih storitev je tudi tako imenovani klic v sili oziroma pomoč na daljavo, ki uporabniku omogoča, da prek enostavnega vmesnika dobi v danem trenutku potrebno pomoč.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zato v strateških dokumentih, ki jih pripravlja na področju socialnega varstva, daje posebno pozornost tudi uvajanju IKT. Vsekakor pa je pri tem, kot je dejal Dominkuš, pomembno tudi medresorsko sodelovanje in usklajevanje. Ob tem je Dominkuš, ki je tudi predsednik programskega sveta festivala, dodal, da je tokratni festival v  veliki meri posvečen tudi temu področju, ena od storitev, ki so na voljo, je bila predstavljena tudi na tej novinarski konferenci.

Dominkuš je še povedal, da ima področje pomoči na daljavo v Sloveniji sicer že dolgo zgodbo, vendar je bila do zdaj ta storitev zelo omejena, in sicer na Ljubljano, Celje in Koper. Analize kažejo, da je število uporabnikov podpornih tehnologij za starejše v Sloveniji med najnižjimi v Evropi, trenutno delujoče oblike pomoči na daljavo imejo po podatkih ministrstva okrog 300 uporabnikov, kar predstavlja 0,1 % starejših, skupaj z uporabniki v oskrbovanih ostanovanjih je uporabnikov okrog 790. Razlog za slabo pokritost je tudi v različni pripravljenosti občin, ki so pristojne za to storitev, ki v veliki meri spodbujajo predvsem tradicionalne (institucionalne) oblike skrbi za starejše. Ministrstvo pa si prizadeva, da bi bila storitev na voljo po celotni Sloveniji, v vseh okoljih. Na koncu je Dominkuš še poudaril, da storitev oziroma ponudniki, ki so se predstavili na novinarski konferenci, ne pomenijo, da se dobre prakse, ki so že uveljavljene, ne bodo nadaljevale in da ni možnosti za nove ponudnike, ter dodal zavezo ministrstva, da bo te pristope in programe tudi v prihodnje podpirala.

Bojana Mazil Šolinc pa je pojasnila, da je ena od storitev, ki jih Dom ob Savinji Celje nudi med storitvami v domačem okolju, tudi pomoč na daljavo. Kot je pojasnila, so storitve v domačem okolju za uporabnike izredno pomembne, saj se tako počutijo varne 24 ur na dan, vse dni v letu in tako lahko ostanejo v domačem okolju, jim ni treba odhajati v domove za starejše. Pojasnila je, da imajo trenutno 61 uporabnikov, od katerih letno prejmejo 24 nujnih klicev, s katerimi rešujejo življenja, sicer pa na drug način rešujejo težave, ki jih klicateji ob tem izrazijo. Kot je še predstavila Mazil Šolinčeva, klic sprejme usposobljeni operater, ki presodi, kakšno pomoč je treba nuditi klicatelju, in poudarila, da je morebitna tišina na drugi strani zanje vedno znak, da je potrebno takojšnje ukrepanje. Pojasnila je še, da ta storitev njih danes stane okvirno 125 evrov mesečno, uporabnika pa 25 evrov, saj razliko sofinancira občina. Z znižanjem cene, ki jo nudijo novi ponudniki storitve, ta bo skupaj znašala okrog 20 evrov mesečno, ocenjuje, da bo storitev dostopna širšemu krogu njihovih občanov.

Podrobnejše informacije o festivalu za tretje življenjsko obdobje preberite na spletni strani >>

Spoznajte svet starejših s pomočjo foruma Starejši so modrejši na >>


Sledite nam