fbpx

Za kombinirano zaščito pri spolnih odnosih

arhiv

Lani je imela spolne odnose že četrtina petnajstletnikov, več fantov in več tistih iz poklicnih srednjih šol Dobra četrtina 15-letnikov je že imela spolne odnose,…

Lani je imela spolne odnose že četrtina petnajstletnikov, več fantov in več tistih iz poklicnih srednjih šol

Dobra četrtina 15-letnikov je že imela spolne odnose, so ugotovili v raziskavi Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC) 2010. Spolno bolj aktivni kot dekleta (25 odstotkov) so v teh letih fantje (32 odstotkov).

Dr. Zalka Drglin z Inštituta za varovanje zdravja RS je dejala, da mladostniki danes vstopajo v partnerske zveze v povprečju mlajši kot pred desetletjem in tudi prej kot nekoč začenjajo spolno življenje. To pa je po ugotovitvah strokovnjakov povezano z bolj tveganim spolnim vedenjem in z večjim tveganjem za mladostniško nosečnost in spolno prenosljive okužbe.

Boljša zaščita pri spolnih odnosih

A raziskava je pokazala, da večina 15-letnikov ve, kako se mora zaščiti pri spolnem odnosu. Vsaj eno od metod za preprečevanje nosečnosti je uporabilo kar 85 odstotkov tistih, ki so že imeli spolne odnose. Le 15 odstotkov mladostnikov pa ob spolnem odnosu ni uporabilo zaščite. Barbara Mihevc Ponikvar z IVZ je povedala, da jih je med tistimi, ki so uporabili zaščito pred nosečnostjo, večina (90 odstotkov) uporabila eno od zanesljivih metod, kamor se uvrščajo kontracepcijske tablete, kondom ali kombinacija katere koli od teh dveh zaščit z drugimi metodami. Drugi pa so uporabili manj zanesljive metode, in sicer največkrat prekinjen spolni odnos. Kot pri zdravju in odnosu do šole se tudi tukaj pokaže bolj tvegano spolno vedenje 15-letnikov, ki izhajajo iz slabših socialno-ekonomskih okolij in ogroženih skupin prebivalcev. Tako je imelo spolne odnose največ tistih, ki hodijo na poklicne šole (48 odstotkov) in najmanj (15 odstotkov) gimnazijcev. Med njimi so dijaki, ki obiskujejo srednje tehnične šole (34 odstotkov).

Vir: dnevnik.si

Spoznajte svet mladostnikov s pomočjo foruma Mladi, ljubezen in spolnost na >>


Sledite nam