fbpx

Deset let mediacije: mediatorji uspešni v polovici primerov

arhiv

Pred desetimi leti je bilo ljubljansko okrožno sodišče prvo, ki je ljudem omogočilo, da spore, zaradi katerih so se znašli na sodiščih, rešujejo tudi z…

Pred desetimi leti je bilo ljubljansko okrožno sodišče prvo, ki je ljudem omogočilo, da spore, zaradi katerih so se znašli na sodiščih, rešujejo tudi z mediacijo. Od junija lani je mediacija obvezna, saj morajo vsa sodišča prve stopnje v pravdnem postopku strankam najprej ponuditi mediacijo. Po podatkih ministrstva za pravosodje so sodišča z mediacijo lani rešila 2239 zadev, to je dvakrat več kot leta 2009. Dobro leto dni se stranke, ki se obračajo na sodišča, lahko odločijo, kako želijo rešiti svoj spor. Ali bodo svoj prav iskale v sodnem postopku ali pa sprejele možnost, ki jim jo od 15. junija lani, ko je začel veljati zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, ponuja vseh 59 prvostopenjskih sodišč v državi pa tudi nekatera višja sodišča.

Družinske, delovne, gospodarske in druge civilne spore lahko stranke rešijo z mediacijo, arbitražo ali kakšno drugo obliko alternativnega reševanja sporov. To je postopek, ki ne pomeni sojenja in v katerem stranke s pomočjo tretje osebe (mediatorja) poskušajo mirno, z dogovorom doseči rešitev spornih vprašanj.

Vir: delo.si

Kako lahko mediacija pomaga pri reševanju sporov? Posvetujte se na forumu Mediacija na >>


Sledite nam