fbpx

S čim smo zastrupljeni in kako zelo

arhiv

Raziskavo koordinira Urad RS za kemikalije, pripravljajo in izvajajo pa jo zdravstveni in drugi javni zavodi, ki jih je pooblastilo ministrstvo za zdravje, tudi naročnik…

Raziskavo koordinira Urad RS za kemikalije, pripravljajo in izvajajo pa jo zdravstveni in drugi javni zavodi, ki jih je pooblastilo ministrstvo za zdravje, tudi naročnik raziskave. Njena prva, pilotna faza – potekala je od konca leta 2007 do sredine 2010 – je bila namenjena določanju osnovnih vrednosti izbranih kemikalij v prebivalstvu potencialno neonesnaženega geografskega območja in pridobivanju izkušenj na več različno onesnaženih območjih v Sloveniji.

Osnovne vrednosti izbranih kemikalij so nacionalne osnovne vrednosti za vse prebivalstvo Slovenije, ki bodo v pomoč pri izvedbi razširjene faze za obdobje 2010–2014 in izvedbi dolgoročnega programa humanega biomonitoringa kemikalij v večletnih ciklih. Omogočale bodo tudi primerjavo z osnovnimi vrednostmi za prebivalstvo drugih držav.

Brez odstopanj, razen v Beli krajini

Sodelovati je bilo pripravljenih 309 moških in žensk, vendar se jih je 39 pozneje premislilo, zato je vzorčenje potekalo na 247 preiskovancih. Ti so morali izpolniti vprašalnik o svojih življenjskih navadah (denimo hobijih, osebnih navadah, dieti, poklicu) in pretekli izpostavljenosti kemikalijam v okolju. Nato so jim na podlagi odvzetih vzorcev krvi, materinega mleka, urina in las analizirali koncentracijo kemikalij, ki kot onesnaževala v posameznih življenjskih okoljih v Sloveniji pomembno prispevajo k obremenitvam okolja in organizmov. Nabor je vključeval strupene kovine (kadmij, svinec, živo srebro, arzen) in obstojna organska onesnaževala (dioksine, furane, organoklorne pesticide, poliklorirane bifenile in polibromirane zaviralce ognja). V okviru dodatnih analiz pa so v nekaterih vzorcih krvi določili še esencialne elemente selen, baker in cink ter v vzorcih urina nekatere biokemijske kazalnike poškodb ledvic.

Iz povzetka rezultatov prve faze humanega biomonitoringa je razvidno, da izmerjene vrednosti večine kemikalij niso presegale osnovnih vrednosti, značilnih za okolja, kjer ni onesnaženja zaradi intenzivnih industrijskih dejavnosti in odlagališč odpadkov, oziroma so bile primerljive z drugimi evropskimi državami.

Vir: delo.si

Kakšen je vplivih električnih in magnetnih polj? Več na forumu Bioelektromagnetika in zdravje na >>


Sledite nam