fbpx

V UKCL slavnostno otvorili sodoben simulacijski center

arhiv

Center je sestavljen po vzoru podobnih centrov v tujini, v njem pa se bodo izobraževali zdravstveni delavci vseh profilov. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL) smo…

Center je sestavljen po vzoru podobnih centrov v tujini, v njem pa se bodo izobraževali zdravstveni delavci vseh profilov.

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL) smo 29. junija 2011 otvorili nov, sodoben simulacijski center, namenjen izobraževanju in usposabljanju vseh zdravstvenih profilov. Simulacijski center, ki ga vodi prof. dr. Vesna Paver Eržen, bo preko organiziranih treningov in izobraževanj zdravstvenih delavcev pomembno prispeval k izboljšani varnosti pri obravnavi pacientov v UKCL. Center je sestavljen po vzoru podobnih centrov v tujini in obsega operacijsko sobo, enoto za intenzivno zdravljenje, dva seminarska prostora z računalniško opremo, garderobo, pisarniški prostor in pomožne prostore za shranjevanje funkcionalne opreme in potrošnega materiala.

“Gre za pomembno pridobitev za UKCL, saj je pedagoško delo ena izmed ključnih stebrov delovanja našega Zavoda,” je uvodoma dejala prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, strokovna direktorica UKCL in nadaljevala, da simulacijski center prinaša nove standarde varnosti pri obravnavi.  Center je namreč primeren tudi za raziskave in za urjenje zdravstvenih ekip v primeru različnih kliničnih in izrednih dogodkih. Odprtje simulacijskega centra je pozdravil tudi generalni direktor UKCL, mag. Simon Vrhunec: “Z odprtjem se še bolj približujemo poslovni in strokovni odličnosti ter našemu poslanstvu – kakovostni in varni obravnavi pacientov,” je dejal.

V simulacijskem centru sta na voljo dve lutki »različnih starosti, ena odrasla, in ena v starosti otroka, med 5 in 7 let, ki sta  nameščeni v realnem kliničnem okolju operacijske sobe oziroma v sobi za intenzivno zdravljenje. Pri obeh lutkah lahko simuliramo številne klinične primere s katerimi se srečujemo v naši vsakodnevni praksi na različnih specialističnih področjih.  “Pomembno je poudariti, da se v simulacijskem okolju ne uči samo klinične obravnave pacienta. Učimo se tudi komuniciranja s pacientom in komuniciranja znotraj tima, kar lahko pomembno vpliva na izhod pacientovega zdravljenja,” izpostavi prof. dr. Vesna Paver Eržen.

V na novo zgrajenem simulacijskem centru smo sicer že pred današnjo uradno otvoritvijo za javnost izvedli več izobraževanj. V okviru simulacije prek računalnika so se specializanti anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine učili prenosa živčnih impulzov preko živčno-mišičnega spoja, kako prevod teh impulzov z zdravili preprečimo in kako izničimo delovanje zdravil s pomočjo protiučinkovin; potekale so tudi  predstavitve kliničnih primerov uporabe inhalacijskega anestetika. Drugo, še pomembnejše izobraževanje, ki smo ga izvedli v sodelovanju s Svetom za reanimacijo pri Slovenskem združenju za urgentno medicino, pa je t. i. Evropski travma tečaj (European Trauma Course).

Vir: Univerzitetni klinični center Ljubljana


Sledite nam