fbpx

KIMDPŠ postal član Evropskega združenja šol medicine dela

arhiv

Ljubljana, 2. junij 2011 – Pred kratkim je Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) postal član Evropskega združenja šol medicine dela (European…

Ljubljana, 2. junij 2011 – Pred kratkim je Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) postal član Evropskega združenja šol medicine dela (European Association of  Schools of Occupational Medicine – EASOM), ki si prizadeva za doseganje najvišjih standardov v izobraževanju in usposabljanju na področju medicine dela v Evropi. Z vstopom v to združenje smo kot prva in edina institucija te vrste v Sloveniji postali del evropske akademske mreže medicine dela. Šole si med sabo izmenjujejo izkušnje v poučevanju medicine dela, skrbijo za razvoj veščin poučevanja in za zagotavljanje kakovosti podiplomskega specialističnega izobraževanja na področju medicine dela. Skrbijo  tudi za zagotavljanje kontinuiranega podiplomskega izobraževanja, ki je v številnih državah Evropske unije, tudi v Sloveniji, obvezen pogoj za pridobitev oziroma ohranjanje licence za specialistično področje medicine dela.

Vstop v Evropsko združenje šol medicine dela zahteva izpolnitev predpisanih standardov. KIMDPŠ je zaradi številnih razvojno usmerjenih aktivnosti predstojnice doc. dr. Metode Dodič Fikfak in njenih sodelavcev z visoko stopnjo akademske izobrazbe (štirje doktorji znanosti, pet magistrov znanosti in pet kandidatov za doktorat znanosti), in zaradi proaktivnosti na področju promocije zdravja pri delu z vstopom v to mrežo dokazal, da te kriterije izpolnjuje v celoti. KIMDPŠ s svojimi sodelavci stalno izobražuje dodiplomske študente in specializante medicine dela po že uveljavljenem urniku, pa tudi študente in podiplomske študente Fakultete za zdravstvo, študente psihologije na Filozofski fakulteti in študente Oddelka za tehnično varstvo na Fakulteti za kemijsko in kemijsko tehnologijo. Strokovnim izobraževanjem, ki jih organizira KIMDPŠ, pa Zdravniška zbornica Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege ter Zbornica varnosti in zdravja pri delu priznavajo kreditne točke za licenco s svojih delovnih področij.

Biti enakopraven člen mreže, v katero so vključene uveljavljene in svetovno priznane šole kot na primer Finski inštitut za zdravje pri delu iz Helsinkov, Coronellov inštitut iz Amsterdama, univerze v Leuvnu, Gentu, Berlinu, Milanu, Zurichu, Bergnu, Londonu, Glasgowu, Barceloni in tudi Šola Andrije Štamparja na Medicinski fakulteti v Zagrebu, je za naš inštitut posebno priznanje in čast. Tako kot je posebno priznanje tudi prihod prvih specializantov medicine dela na del rednega in s strani evropskih institucij priznanega usposabljanja medicine dela na našem inštitutu.

Vir: Univerzitetni klinični center Ljubljana


Sledite nam