fbpx

Novosti na področju zdravljenja revmatoidnega artritisa

arhiv

Najnovejši rezultati klinične raziskave z biološkim zdravilom napovedujejo pomemben napredek v zdravljenju revmatoidnega artritisa Na mednarodnem kongresu EULAR (European League Against Rheumatism), ki od 25….

Najnovejši rezultati klinične raziskave z biološkim zdravilom napovedujejo pomemben napredek v zdravljenju revmatoidnega artritisa

Na mednarodnem kongresu EULAR (European League Against Rheumatism), ki od 25. do 28. maja letos poteka v Londonu, je farmacevtska družba Roche predstavila rezultate klinične raziskave poimenovane ACT-RAY z biološkim zdravilom. Raziskava potrjuje klinično učinkovitost zdravila v monoterapiji, ki je primerljiva z učinkovitostjo kombiniranega zdravljenja s tocilizumabom in metotreksatom. Glede na to, da so številni bolniki neodzivni na zdravljenje z metotreksatom, ki je standardna terapija pri zdravljenju revmatoidnega artritisa, ali pa imajo težke neželene učinke in z zdravljenjem ne morejo nadaljevati, je nova učinkovita možnost zdravljenja v monoterapiji s tocilizumabom pomemben napredek.

Revmatoidni artritis je sistemska vnetna bolezen avtoimunske narave, pri kateri v primeru nezdravljenja bolezni nastanejo nepopravljive okvare sklepov, ki lahko vodijo v invalidnost. Pri tej bolezni že v zgodnjih fazah prihaja do strukturnih okvar sklepov, kar prispeva k manjši kvaliteti življenja. Vendar je s pomočjo sodobne medicine danes poleg nadzorovanja bolečine in vnetja možno tudi zaviranje napredovanja bolezni in posledično invalidnosti, kar bistveno dviguje raven zdravljenja revmatoidnega artritisa in predvsem pomemben dvig kakovostne ravni življenja bolnikov s to težko boleznijo.

Farmacevtska družba Roche je na letošnjem kongresu EULAR objavila nove podatke klinične raziskave ACT-RAY, ki potrjujejo učinkovitost zdravljenja revmatoidnega artritisa samostojno z zdravilom, ki je primerljivo s kombiniranim zdravljenjem s tocilizumabom in metotreksatom. Varnostni profil je bil skladen z ugotovitvami predhodnih kliničnih raziskav.( vir: 1)

Metotreksat je imunomodulirajoče zdravilo in se ga pogosto uporablja pri zdravljenju revmatoidnega artritisa. Vendar pa je skoraj 40% bolnikov, ki so zdravljeni z metotraksatom, neodzivnih na zdravilo ali občutijo neželene učinke in zato potrebujejo še dodatna zdravila, ki jim omogočajo nadzor nad vnetji.( Vir: 2) Podatki iz klinične študije ACT-RAY pa so pokazali, da je zdravljenje učinkovito tako v monoterapiji kot v kombinaciji z metotreksatom.( vir: 1)

Hal Barron, vodja globalnega razvoja in strokovni direktor družbe Roche na globalnem nivoju, je ob predstavitvi podatkov povedal: “Izsledki študije ACT-RAY so zagotovili dodatne dokaze o pomembnih prednosti v monoterapiji. Zdravilo je že odobreno za zdravljenje ljudi z revmatoidnim artritisom, ki se ne odzivajo na metotreksat ali ne morejo prenašati njegovih neželenih učinkov.«

Zdravilo je prvo humanizirano monoklonsko protitelo, ki deluje kot zaviralec aktivnosti preko receptorja interlevkin-6. Predstavlja nov mehanizem delovanja s katerim zmanjšuje učinke IL-6, ki je pomemben sprožilec procesa kroničnega vnetja. Na ta način prispeva k upočasnitvi ali celo ustavitvi nepovratnih sprememb na prizadetih sklepih, s čimer ohranja zmožnost za delo in opravljanje vsakodnevnih opravil. Zdravilo je indicirano za zdravljenje zmerno do hudo aktivnega revmatoidnega artritisa  v kombinaciji z metotreksatom pri odraslih bolnikih, ki se niso zadostno odzvali na predhodno zdravljenje z enim ali več imunomodulirajočimi antirevmatičnimi zdravili ali zaviralci tumorje nekrotizirajočega faktorja (TNF) ali takšnega zdravljenja niso prenašali. Pri bolnikih, ki metotreksata ne prenašajo ali zanje nadaljnje zdravljenje z metotreksatom ni primerno, se lahko zdravilo tocilizumab uporabi v monoterapiji.

Rezultati ACT-RAY študije nadgrajujejo podatke prejšnje študije faze III (AMBITION), ki je pokazala, da bolniki po šestih mesecih zdravljenja samo z zdravilom dosegajo večje zmanjšanje znakov in simptomov RA (npr. otekli in boleči sklepi), skoraj trikrat več bolnikov pa doseže remisijo po kriteriju DAS28.3  Je prvo in edino biološko zdravilo z dokazano boljšo učinkovitostjo v monoterapiji v primerjavi z metotreksatom.( Vir: 3)

Varnost in učinkovitost zdravila so ugotavljali v številnih študijah kliničnega razvoja, vključno s petimi kliničnimi raziskavami faze III, ki so vključevale več kot 4.000 bolnikov z revmatoidnim artritisom v 41 državah, med njimi tudi v Sloveniji. Resni neželeni učinki o katerih so poročali v kliničnih raziskavah vključujejo resne okužbe, perforacije prebavil in preobčutljivostne reakcije vključno z anafilakso. Najpogostejši neželeni učinki o katerih so poročali v kliničnih študijah so bile okužbe zgornjih dihal, vnetje sluznice nosne votline in žrela, glavobol, hipertenzija in povišani nivoji ALT. Zvišanje jetrnih encimov (ALT in AST) so opazili pri nekaterih bolnikih, ta povišanja so bila na splošno blaga in reverzibilna. Pri nekaterih bolnikih so opazili spremembe zvišanje lipidov (skupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi) in zmanjšanje števila nevtrofilcev in trombocitov. Terapije, ki zavirajo imunski sistem, kot je tocilizumab, lahko povzročijo povečanje tveganja za maligna obolenja.

Reference:
1 Dougados et al. Abstract presented at EULAR 2011
2 Pincus T, et al. Clin Exp Rheumatol 2010; 28(Suppl. 61):S68–S79.
3 Jones G, et al. Ann Rheum Dis 2010; 69:88–96.

Pogovori o revmatskih obolenjih potekajo na forumu Revma na >>


Sledite nam