fbpx

Zaščitimo se pred škodljivimi vplivi sonca

arhiv

Na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje so na tiskovni konferenci predstavili načrtovane ativnosti v preventivnem programu Varno s soncem, ki ga izvajajo že peto leto….

Na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje so na tiskovni konferenci predstavili načrtovane ativnosti v preventivnem programu Varno s soncem, ki ga izvajajo že peto leto. Program je iz leta v leto odmevnejši in vanj se vključuje vse večje število vrtcev in šol. Letos bo sodelovalo več kot 27.000 predšolskih otrok iz 138 vrtcev in skoraj 3000 šolarjev iz 63 osnovnih šol. Od leta 2007 do danes je v programu, ki otroke, mladostnike in starše seznanja s škodljivimi posledicami sončnih žarkov, sodelovalo več kot 60.000 otrok iz vseh slovenskih regij.

»S programom Varno s soncem se odzivamo na zaskrbljujoče epidemiološke podatke o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji. Pojavnost kožnega raka je močno povezana z izpostavljanjem soncu in s pogostnostjo sončnih opeklin. Postopoma želimo preoblikovati odnos ljudi do sonca in v čim širšem krogu populacije doseči dosledno upoštevanje in izvajanje samozaščitnih ukrepov pred škodljivimi učinki sonca. Na ta način lahko dolgoročno prispevamo k zajezitvi naraščanja kožnega raka in melanoma v Sloveniji,« je povedala vodja programa mag. Simona Uršič, dr. med., specialistka higiene, predstojnica oddelka za zdravstveno ekologijo na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje. »Z veseljem ugotavljamo, da število vključenih otrok v programu narašča. Letos bomo z izvajanjem programa pričeli v vrtcih 30. maja. Predvidevamo, da bodo strokovni delavci program osveščanja o nevarnostih delovanja sončnih žarkov in načinih samozaščitnega ukrepanja v vrtcih intenzivno izvajali od tri do štiri tedne. V tem času se bodo otroci skozi usmerjene dejavnosti in med igro v igralnici, na igrišču in izletih naučili varovati pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov. Z informacijami o zaščiti bodo vzgojiteljice seznanile tudi njihove starše. Pričakujemo, da bodo v vrtcih  zagotovili, da se bo njihov časovni plan dejavnosti na prostem vse do septembra odvijal tako, da otroci ne bodo izpostavljeni škodljivemu delovanju sončnih žarkov. V osnovnih šolah so v program vključeni četrtošolci in petošolci, zato bo program zaživel v okviru bivanja šolarjev v šoli v naravi. K sodelovanju v programu smo letos pritegnili tudi Centre za šolske in obšolske dejavnosti, v katerih se odvijajo šole v naravi,« je še pojasnila mag. Simona Uršič. Program je uvrščen med redne naloge javnega zdravja vseh zavodov za zdravstveno varstvo. Koordinator in strokovni nosilec programa je Zavod za zdravstveno varstvo Celje, njegovi podporniki pa Združenje slovenskih dermatovenerologov, Društvo za boj proti raku Celje, Skupnost vrtcev Slovenije in Zveza slovenskih društev za boj proti raku.

Kožni rak je med raki v Sloveniji na vodilnem mestu, k čemur so nedvomno doprinesle posledice namernega izpostavljanja soncu in uporaba solarijev. »V Sloveniji je rak kože najpogostejša vrsta raka pri ženskah in moških. Vsako leto beležimo več kot 550 novih primerov črnega raka kože (melanoma) in več kot 1500 novih primerov drugih vrst raka kože. Maligni melanom ali pigmentni rak kože je najnevarnejša vrsta kožnega raka. Ta vznike iz pigmentnih celic v koži in ima veliko nevarnost zasevanja v notranje organe,« je povedala mag. Ana Benedičič, dr. med., specialistka dermatovenerologije, iz Splošne Bolnišnice Celje. Razširjenost kožnega raka kliče po sistematičnem izvajanju preventive. »Poznati moramo dejavnike tveganja, da bi se znali izogniti nezdravim vedenjskim vzorcem ali jih spremeniti. Preventivni program Varno s soncem je primer dobre prakse, ki bo postopoma vplival na spreminjanje tveganega vedenja oziroma na ozaveščenost vseh generacij o vplivih ultravijoličnega sevanja na zdravje,« je poudarila Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., specialistka dermatovenerologije, predsednica Združenja slovenskih dermatologov.

Vir: Zavod za zdravstveno varstvo Celje 

Obiščite spletna foruma Estetska dermatologija ali Dermatologija in izvedeli boste več na >>


Sledite nam