fbpx

V Centru za spektroavtistično motnjo UKCL omogočena celostna obravnava otrok in mladostnikov

arhiv

Na posebno vrednost Centra za spektroavtistično motnjo (SAM),  ki pomeni velik napredek v obravnavi oseb s SAM, želimo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL) opozoriti…

Na posebno vrednost Centra za spektroavtistično motnjo (SAM),  ki pomeni velik napredek v obravnavi oseb s SAM, želimo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL) opozoriti pred svetovnim dnevom zavedanja o avtizmu, ki ga obeležujemo v soboto, 2. aprila.

V Centru za spektroavtistično motnjo, ki deluje v okviru Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike UKCL, izvajajo ambulantno obravnavo otrok z avtizmom od leta 2005. »V ambulanti je vsako leto prvič pregledanih približno 100 otrok s sumom na spektroavtistično motnjo, ki prihajajo iz cele Slovenije. Skupaj jih je sedaj v obravnavi približno 500,« pove asist. dr. Marta Macedoni-Lukšič, vodja centra. Od l. 2009 deluje v ambulanti interdisciplinarni tim strokovnjakov, in sicer: razvojna nevrologinja, psihologinja, pedagoginja, specialna pedagoginja, delovna terapevtka, socialna delavka, srednja medicinska sestra/koordinatorka, od januarja letos pa tudi pedopsihiatrinja. Letos je bil na Zdravstvenem svetu Ministrstva za zdravje sprejet program za razširitev obravnave tudi na odrasle osebe s SAM.

V centru izvajajo diagnostiko in določene terapevtske programe. »V okviru diagnostike uporabljamo tudi teste, ki so danes mednarodni »zlati« standard na tem področju. Ob tem imajo otroci dodatno razvojno oceno, oceno inteligentnosti in adaptivnega vedenja, delovno-terapevtsko oceno s poudarkom na senzo-motorični integraciji in vsakodnevni skrbi zase, pedagoško in socialno oceno ter psihiatrični pregled, če ga potrebujejo. Pri otrocih s SAM, ki imajo pomemben razvojni zaostanek ali pri katerih obstaja sum, da imajo določeno genetsko ali  presnovno motnjo, se naredijo dodatne biokemične, genetske, nevrofiziološke in nevroslikovne preiskave,« obrazloži asist. dr. Macedoni-Lukšič.

Izvajajo se naslednji terapevtskimi programi:

  • zgodnja obravnava, ki vključuje metodo učenja na tleh (floor time) in metodo ABA (Applied Behaviour Analysis)
  • psihiatrična obravnava
  • vedenjsko-kognitivna terapija
  • delovno-terapevtska obravnava
  • skupine za učenje socialnih spretnosti (Social Skills Groups)
  • obravnava primera (case menagement)

Druge dejavnosti, ki jih v centru izvajajo, so: skupina za samopomoč za starše, timski sestanki s strokovnjaki iz vrtcev/šol, delavnice za starše, letni tabor, izobraževanja za strokovnjake in starše, raziskovanje, sodelovanje pri pripravi smernic in sistemskih rešitev na ravni države in sodelovanje pri obveščanju javnosti.

Otroci s SAM, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo, so hospitalizirani v okviru Službe za pedopsihiatrijo. »Potreba po hospitalizaciji je večja, kot jo je trenutno možno realizirati, zato si prizadevamo, da bi v okviru centra imeli dodatno bivalno enoto. Ta bi bila prvenstveno namenjena tistim otrokom s SAM, ki potrebujejo začasen umik iz okolja, v katerem bivajo, za izvedbo intenzivnega terapevtskega programa ali kot »respite« center (center za kratkotrajni oddih),« še pove vodja.

Vir: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Preberite dileme, nasvete in izkušnje z vzgojo otrok s posebnimi potrebami na forumu Otroci s posebnimi potrebami na >>


Sledite nam