fbpx

Lajšanje akutne pooperacijske bolečine

arhiv

Bolniki in svojci imajo pogosto napačne informacije in premalo informacij o obvladovanju pooperacijske bolečine, kar je lahko eden izmed razlogov za nezadostno obvladovanje bolečine, dejstvo…

Bolniki in svojci imajo pogosto napačne informacije in premalo informacij o obvladovanju pooperacijske bolečine, kar je lahko eden izmed razlogov za nezadostno obvladovanje bolečine, dejstvo pa je tudi, da bolniki, ki med pripravo na operacijo dobijo celovite informacije o pričakovanih izidih operacije, zaznavajo nižjo stopnjo bolečine glede na bolečinsko lestvico kot bolniki, ki niso poučeni. Da bi bolnikom ponudili kar najbolj celovite informacije in oskrbo, v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Kirurške klinike že dvanajst let deluje Služba za lajšanje akutne pooperacijske bolečine (SLAPB). Službo vodi zdravnik anesteziolog, diplomirane medicinske sestre, imenovane protibolečinske sestre, pa izvajajo dnevni nadzor bolnikov z analgezijo.

Protibolečinske medicinske sestre opravljajo zelo raznoliko in odgovorno delo. Opravljajo dnevno vizito vseh bolnikov na kliničnih oddelkih Kirurške klinike, ki jim pooperacijsko bolečino lajšajo intravensko, prek epiduralnega katetra, prek katetra v sklep, rano ali katetra ob živčnem pletežu. Tem bolnikom so analgetske učinkovine dovajane preko protibolečinske črpalke, ki omogoča, da si bolnik sam dozira vnaprej določen odmerek analgetika, s čimer ima bolnik možnost samonadzora nad bolečino. V letu 2010 so protibolečinske medicinske sestre opravile 16048 obiskov in pregledov teh bolnikov. »Bolnikovo znanje in vedenje o bolezni odločilno vpliva na končni izid zdravljenja.  Bolnik, ki pozna in razume postopke obvladovanja pooperacijske bolečine, je v prednosti pred tistim, ki samo pasivno spremlja zdravljenje. Bolnik ima pravico, da ga ne boli. Je najpomembnejši subjekt v zdravljenju ter ima pravico sodelovati in soodločati pri vseh odločitvah, ki se nanašajo na obvladovanje pooperacijske bolečine,« je povedala Vesna Svilenković, nadzorna medicinska sestra Službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine na KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok.

Trenutno izvajajo protibolečinske vizite 3 do 4 diplomirane medicinske sestre, ki prepoznavajo in ocenjujejo bolečino, kar sta temeljna pogoja za učinkovito lajšanje bolečine. So tudi koordinatorji med anesteziologom in lečečim zdravnikom. Tako organizirana služba omogoča zagotavljanje visoko kakovostne zdravstvene nege bolnika z bolečino.

Protibolečinske medicinske sestre imajo sicer veliko vlogo tudi na področju edukacije članov zdravstvenega tima, ki sodelujejo v procesu lajšanja akutne pooperacijske bolečine. V ta namen od marca 2009 leta izvajajo strokovna izpopolnjevanja, na katerih udeleženci poglobijo znanje o fiziologiji bolečine, pridobijo teoretično in praktično znanje o načinih lajšanja in o učinkovinah za lajšanje akutne pooperacijske bolečine. V šolskem letu 2009/2010 je bilo  izvedenih 12 strokovnih izpopolnjevanj, ki se jih je udeležilo 283 diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov iz 13 kliničnih oddelkov Kirurške klinike UKC Ljubljana. Izpopolnjevanja poteka v obliki predavanj in učnih delavnic s preizkusom uspešnosti.

Narava bolečine in potreba bolnikovega sodelovanja pri obvladovanju bolečine narekujeta tudi izobraževanje bolnikov in izdelavo realnega načrta obvladovanja bolečine. Protibolečinske medicinske sestre se tega zavedajo in si želijo čim več ozaveščenih in poučenih bolnikov, saj je le tako bolnik lahko aktiven partner v zdravljenju. Zdravstvena vzgoja je še posebno pomembna takrat, ko bolniki zapustijo bolnišnico oziroma se zdravijo ambulantno. SLAPB je pripravila program izobraževanja za bolnike o obvladovanju bolečine. V ta program bi vključili bolnike, ki čakajo na operacijo ali tudi ostale, ki jih to zanima, ker želijo širiti zavedanje o lajšanju bolečine.

Vir: Univerzitetni klinični center Ljubljana


Sledite nam