fbpx

Kam sodijo tetrapak, žarnice in plenice

arhiv

Več kot polovica Slovencev ima težave z ločevanjem odpadkov – Nekatere občine so uvedle kazni za kršitelje Ljubljana – V kateri smetnjak za ločeno zbiranje…

Več kot polovica Slovencev ima težave z ločevanjem odpadkov – Nekatere občine so uvedle kazni za kršitelje

Ljubljana – V kateri smetnjak za ločeno zbiranje odpadkov odvreči uporabljene papirnate robčke? Kam sodijo cigaretni ogorki? V kateri zabojnik gredo otroške plenice? To je le nekaj vprašanj, na katera Slovenci nimajo vedno odgovora. Raziskava Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana je pokazala, da slaba polovica anketirancev sicer trdi, da z ločevanjem odpadkov nima nikakršnih težav, a hkrati številni med njimi konkretnih odpadkov niso znali razvrstiti v pravo posodo za smeti.

Oktobra lani je Mediana med 419 sogovorniki preverjala, ali vedo, v kateri zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov sodijo tetrapak, sušilec za lase, papirnati robčki, žarnice, plastične vrečke, otroške plenice, aluminijasta folija, zdravila, cigaretni ogorki in jajčne lupine. Izkazalo se je, da gospodinjstvom največ težav povzročajo papirnati robčki, saj bi jih le slaba desetina anketirancev odvrgla med biološke odpadke, kamor sodijo. Skoraj polovica gospodinjstev bi robčke odvrgla v zabojnik za papir. Podobno bi slaba tretjina anketirancev žarnice odvrgla v zbiralnik za steklo, čeprav sodijo med ostale odpadke oziroma v zbirni center.
Najmanj nepravilnosti pri papirju.

Vir: dnevnik.si

Posvetujte se o pametni potrošnji, varčevanju in optimizaciji na forumu EKO na >>


Sledite nam