fbpx

Zdravniška zbornica Slovenije znižala članarino za upokojene zdravnike

arhiv

"Zdravniška zbornica Slovenije znižala članarino za upokojene zdravnike,ki ne opravljajo več zdravniške službe" Začel je veljati Sklep o spremembi sklepa o določitvi članarine za članstvo…

“Zdravniška zbornica Slovenije znižala članarino za upokojene zdravnike,ki ne opravljajo več zdravniške službe”

Začel je veljati Sklep o spremembi sklepa o določitvi članarine za članstvo v Zdravniški zbornici Slovenije, objavljen v včerajšnji številki Uradnega lista Republike Slovenije, ki uvaja diferencirano članarino za upokojene članice in člane. Po novem bodo tako upokojeni zdravniki in zobozdravniki, ki ne opravljajo več zdravniške službe, plačevali za 63 odstotkov nižjo članarino; namesto 9 EUR mesečno zgolj dobre 3 EUR. Sicer pa v vodstvu zbornice razmišljamo tudi o znižanju letne članarine za ostale članice in člane.

Na pobudo iniciativne skupine upokojenih zdravnikov je namreč skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na svoji zadnji seji sprejela sklep o diferencirani članarini za upokojene zdravnike za leto 2011. To pomeni, da se je letna članarina za upokojene zdravnike in zobozdravnike, ki nimajo vira dohodka z dodatnim delom kot zdravniki, znižala in znaša 40 EUR (dobre 3 EUR na mesec), za ostale upokojene zdravnike pa ostaja enaka kot doslej. Znižano članarino lahko člani Zdravniške zbornice Slovenije uveljavljajo na podlagi lastnoročno podpisane izjave, da so polno upokojeni in ne opravljajo zdravniške oziroma zobozdravniške službe. Upokojeni zdravniki oziroma zobozdravniki, ki pa še vedno opravljajo zdravniško oziroma zobozdravniško službo (ne glede na to, ali jo opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe ali katere druge pogodbe civilnega prava), pa plačajo dosedanjo članarino. Na ta način imajo namreč preko Zdravniške zbornice Slovenije sklenjeno tudi zavarovanje pravne zaščite na poklicnem področju. Zavarovanje pravne zaščite krije vse stroške pravnih postopkov, v katerih se znajde zavarovanec – zdravnik oziroma zobozdravnik (odvetniški stroški, sodne takse, povprečnine, stroški izvedencev in tolmačev, materialni stroški pravnih postopkov ter vsi ostali stroški, ki so vezani na zavarovani dogodek).

Vodstvo Zdravniške zbornice Slovenije je tako izpolnilo obljubo, ki jo je dalo, tudi v želji po čim večji povezanosti in sodelovanju z upokojenimi članicami in člani, ki so v svoji dolgoletni karieri uspešno opravljali svoje zdravniško poslanstvo. Upokojeni zdravniki in zobozdravniki so namreč dragoceni člani stanovske organizacije, ki so v svojem strokovnem življenju storili veliko dobrega za slovensko zdravstvo in za bolnike ter si pridobili bogate izkušnje. Vseskozi so prenašali znanje, izkušnje in veščine na svoje mlajše kolege, ki so se ob njih učili, izpopolnjevali in zoreli.

Vir: Zdravniška zbornica Slovenije


Sledite nam