fbpx

Najnovejši rezultati raziskave Mladi na netu

arhiv

Kar se zdi odraslim tvegano, je lahko za mlade pozitivna izkušnja Med slovenskimi otroki so na spletu nekoliko manj previdni dečki, kažejo najnovejši rezultati raziskave…

Kar se zdi odraslim tvegano, je lahko za mlade pozitivna izkušnja

Med slovenskimi otroki so na spletu nekoliko manj previdni dečki, kažejo najnovejši rezultati raziskave Mladi na netu. Precej več dečkov (42 %) kot deklic (29 %) se je srečalo z neznancem z interneta, veliko več dečkov (43%) kot deklic (14 %) je pošiljalo ali prejelo gole fotografije, prav tako so dečki bolj samozavestni glede svojih spletnih veščin, saj jih kar 55 % meni, da znajo oni najbolje v družini uporabljati internet, med tem ko je tako prepričanih le dobra tretjina (37%) deklic.

Prvo poročilo raziskave Mladi na netu z naslovom Internet v vsakdanjem življenju otrok in mladostnikov, ki je bilo predstavljeno danes, ugotavlja, da se v splošnem na spletu bolj tvegano vedejo starejši otroci, ki pa tudi bolje izkoriščajo prednosti, ki jih prinaša internet, in se vključujejo v več aktivnosti. V raziskavi, ki je potekala v letu 2010, je bilo na domu anketiranih 691 otrok med 8 in 19 letom.

»Poročilo, ki povzema prve osnovne izsledke raziskave, kaže, da tveganja na internetu odrasli prehitro označimo za negativna, saj se za mlade v velikem številu primerov pokažejo kot pozitivna izkušnja. Čeprav se je na primer v starosti skupini med 15 in 19 let kar 55 % mladih srečalo z neznancem, ki so ga prej poznali le na internetu, je imelo s srečanjem velika večina (88%) zelo dobro ali dobro izkušnjo. Tako lahko iz rezultatov sklepamo na razliko med spletnimi tveganji, ki se lahko za otroke končajo ne le negativno temveč tudi zelo pozitivno, in tveganji, ki imajo le negativne posledice«, je povedala dr. Bojana Lobe, vodja raziskave iz Centra za metodologijo in informatiko na Fakulteti za družbene vede.

Med negativnimi tveganji velja omeniti vrstniško nasilje prek spleta ter neželene spolne komentarje, ki jih je prejela dobra tretjina otrok (38%). Še posebej pri žaljivih in bolečih komentarjih prek spleta in mobilnih telefonov se mladostniki v največ primerih odzovejo napačno, saj odgovarjajo na sporočila z enako neprijetno ali bolečo vsebino (24 %).

Nov projekt osveščanja mlajših otrok o varni uporabi internet Ovce.sk

Danes je bilo javnosti prvič predvajanih devet sinhroniziranih risank iz serije OVCE.sk, ki na zabaven način prikažejo otrokom, kako pomembno je, da se na spletu obnašamo pametno in odgovorno. Glasove sta likom v risankah posodila raper Trkaj in Tamir Gostiša. Projekt se izvaja na Fakulteti za družbene vede, z risankami pa bodo predšolske otroke in mlajše osnovnošolce osveščali o varni uporabi spleta in varovanju zasebnosti na internetu.

»Po vsej Evropi se kaže trend usmerjanja preventivnih aktivnosti osveščanja o varni rabi interneta k nižjim starostnim skupinam, da bi bili otroci o tveganjih virtualnega prostora informirani, praktično še preden se z njimi srečajo. Zato smo veseli, da lahko take aktivnosti in kvalitetna gradiva ponudimo tudi v slovenskem jeziku,« je povedala Ajda Jerman Kuželički, vodja projekta Ovce.sk v Sloveniji.

Paket risank, kvizov in metodološkega priročnika za delo v razredu, ki učiteljem, vzgojiteljem in mentorjem daje podrobna navodila in ponuja še veliko predlogov dodatnih aktivnosti za preventivno delo z otroki na tem področju, bo v februarju, mesecu varne uporabe interneta, poslan na vse slovenske šole in v vrtce.

Mladi najstniki lažje »izražajo svoj pravi jaz« online kot pa offline

Skoraj polovica evropskih otrok, starih od 11 do 16 let, se strinja, da lažje izražajo svoji pravi jaz na internetu kot pa, ko se z ljudmi srečujejo v živo, eden od osmih mladih (12%) pa se močno strinja, da lažje izražajo svojo osebnost na internetu. Pomenljivo je, da se tisti, ki se močno strinjajo, težje vključijo v družbo svojih sovrstnikov in pogosteje tvegajo na internetu.

To je zaključek novega poročila projekta pod vodstvom London School of Economics and Political Science,  EU Kids Online, ki je bilo objavljeno na dan varne rabe interneta 2011. Projekt je opravil ankete s 25,000 otroki in starši iz 25 evropskih držav, da bi pridobil vpogled v vedenje in izkušnje mladih na internetu.

Za mlade, ki so rekli, da je zelo drži, da lažje izražajo svoj pravi jaz na internetu, je tudi bolj verjetno, da imajo v resničnem življenju težave s prijateljstvi, torej jim internet verjetno nudi sredstvo za pobeg ali kompenzacijo. Za te mlade velja tudi, da na internetu pogosteje tvegajo, npr. pošiljajo osebne podatke ljudem, ki jih niso srečali v živo, ali pa se pretvarjajo, da so nekdo drug.

Sonia Livingstone, vodja projekta EU Kids Online, pravi o ugotovitvah naslednje:

»Otroci preživljajo čas na internetu iz vrste razlogov. Mnogim nudi priložnost, da se izrazijo in razvijejo prijateljstva. Toda priložnosti in tveganja pogosto pridejo ena z drugimi – kar je zabavno nekaterim otrokom, je lahko tvegano za druge.

Naša raziskava kaže, da ima večina mladih, ki uporabljajo internet, dobre odnose s prijatelji ‘offline’ in da pri uporabi interneta le malokrat tvegajo. Toda zdi se, da otroci, ki imajo težave s prijateljstvi v šoli in drugod, na internetu večkrat pridejo v tvegane položaje. Zato je še posebej pomembno, da se starši in družine pogovorijo s temi otroki o tveganjih, povezanimi s spletnim klepetom in pošiljanjem osebnih podatkov.«

Druga ugotovitev raziskave je, da se skoraj polovica anketiranih mladih (45%) na internetu pogovarja o drugih rečeh kot pa, ko se pogovarjajo z ljudmi v živo, tretjina (32%) pa se jih pogovarja o osebnih zadevah, o katerih se v živo ne. To pomeni, da je za najstnike komuniciranje preko interneta pogosto manj neprijetno kot pa komuniciranje v živo.

EU Kids Online trdi, da je eksperimentiranje z identiteto del adolescence, zato je možno da tisti, ki pravijo da malo drži, da lažje izražajo svoj pravi jaz online, zgolj uživajo v prednostih online komunikacije – o nekaterih rečeh se je na primer pogovarjati online lahko manj neprijetno kot v živo. Toda za otroke, ki pravijo, da zelo drži, da lažje izražajo svoj pravi jaz online kot pa offline, ali tisti, ki imajo online težave s svojimi sovrstniki, je zelo pomebno, da se z njimi pogovori o tem, kako in zakaj komunicirati online, da se zagotovijo varnejše prakse.

Doc. Dr. Bojana Lobe, vodja EU Kids Online v Sloveniji, pravi: »Te ugotovitve so povsem v skladu z spoznanji, ki že nekaj časa krožijo v krogu raziskovalecv interneta. Tako kot odrasli, tudi otroci in mladi lažje odvržejo nelagodje in zadržke ter se podajo v odkrito komunikacijo. To, kot vse ostale reči na internetu, ima svoje slabe in dobre lastnosti. Ena dobrih je gotovo ta, da jim to omogoča nadzorovati samopodobo, ki je morda za odtenek bolj pozitivna, kot bi sicer bila. Vemo, da imajo ravno mladi pogosto probleme s samopodobo.«

Vir: Safe.si

Kakšen je svet odraščajoče mladine? Spoznajte izkušnje in dileme mladih na forumu Mladi, ljubezen in spolnost na >>


Sledite nam