fbpx

Diagnostika z magnetno resonanco tudi v Murski Soboti

arhiv

Od 14. februarja 2011 je z delovanjem začela magnetna resonanca tudi v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Pridobitev je za Pomurje velikega pomena, saj bodo zavarovanci, ki…

Od 14. februarja 2011 je z delovanjem začela magnetna resonanca tudi v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Pridobitev je za Pomurje velikega pomena, saj bodo zavarovanci, ki so to storitev do sedaj koristili v Mariboru, Celju, Ljubljani, itd., to storitev z napotnico lahko koristili v domačem kraju. Otvoritve dela MR se je udeležil tudi minister za zdravje Dorijan Marušič.
Do konca leta 2011 bo svojo magnetno resonanco pridobila tudi SB Slovenj Gradec, kar pomeni, da bodo takrat magnetne resonance imele vse slovenske bolnišnice.

Nova MRI oprema v SB Murska Sobota je nadgradnja dosedanjim dejavnosti Radiološkega oddelka. Vrednost naložbe v MR skupaj s predelavo prostora in stroškov vzdrževanja  znaša 1,2 mio €.  Ministrstvo za zdravje je prispevalo 300.000 evrov, lastna sredstva bolnišnice pa so v znesku 721.000 evrov. SB Murska Sobota bo z ZZZS sklenila pogodbo za izvedbo 2.500 MRI preiskav letno.

V Sloveniji trenutno že deluje sedemnajst magnetnih resonanc, z današnjim dnem začne delovati osemnajsta v SB Murska Sobota, do katerih pacienti lahko dostopajo preko napotnic. Dvanajst magnetnih resonanc že deluje v javnih zdravstvenih zavodih (po eno MR imajo v SB Celje, bolnišnici Valdoltra, SB Izola, SB Nova Gorica, SB Novo mesto in Onkološki inštitut v Ljubljani, tri v UKC Ljubljana in dve v UKC Maribor), pet pa pri koncesionarjih (Medilab z dvema MR, po eno imajo Terme MB d.d.- MRC Fontana, MDT&T d.o.o., in Mudnič Nikša).

Po podatkih ZZZS je bilo v letu 2008, ko je delovalo 13 MR naprav, opravljenih 34.843 pregledov, v letu 2010 ob 16 MR napravah 44.464 pregledov. Povečano število pregledov lani pripisujemo pristopu stimulativnega plačevanja preiskav z MR, ki jih je ministrstvo skupaj z ZZZS uvedlo julija lani, z začetkom veljavnosti septembra 2010.

Po podatkih ZZZS je konec leta 2010 na preiskavo z magnetno resonanco čakalo 9.486 pacientov.

Vir: Ministrstvo za zdravje


Sledite nam