fbpx

Izdano je bilo poročilo Neenakosti v zdravju v Sloveniji

arhiv

Neenakosti v zdravju med posameznimi državami in znotraj njih so velike in se marsikje povečujejo. Tveganje, da bo ženska umrla v času nosečnosti ali poroda,…

Neenakosti v zdravju med posameznimi državami in znotraj njih so velike in se marsikje povečujejo. Tveganje, da bo ženska umrla v času nosečnosti ali poroda, je na Svedskem 1:17.400, v Afganistanu pa celo 1:8. V Lesotu rojena deklica lahko pričakuje 42 let krajše življenje od vrstnice, rojene na Japonskem. Deček, rojen v revnem predelu Glasgowa, lahko pričakuje 28 let krajše življenje od tistega, ki je rojen v premožnem delu mesta (WHO, 20082). Socialna pravičnost je torej vprašanje življenja in smrti.

Neenakosti v zdravju so prisotne v vseh državah, tako v državah v razvoju kot v razvitih državah in tako tudi v Sloveniji. Te neenakosti morajo postati jasno vidne in razumljive, da se jih lahko začne izboljševati, zato je nastalo poročilo Neenakosti v zdravju v Sloveniji, katerega osnovni namen je spodbuditi vse, ki v Sloveniji odločajo, da postane zdravje prebivalstva ena od prednostnih nalog razvoja Slovenije in sestavni del vseh politik.

Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS


Sledite nam