fbpx

Zrak nad Slovenijo je vse bolj onesnažen

arhiv

Najbolj opazno se je povečala prekomerna koncentracija trdih delcev PM10 v zraku Ljubljana – Koncentracije vseh onesnaževal v zraku so se po Sloveniji v letu…

Najbolj opazno se je povečala prekomerna koncentracija trdih delcev PM10 v zraku

Ljubljana – Koncentracije vseh onesnaževal v zraku so se po Sloveniji v letu 2010 nekoliko zvišale v primerjavi z letom 2009, vendar so glede na leta pred tem ostale na enaki ravni, ugotavlja Agencija RS za okolje (Arso). V letu 2009 je bila namreč onesnaženost zraka najmanjša v obdobju 2002-2010.

Arso povečano onesnaženost zraka v letu 2010 pripisuje neugodnim vremenskim razmeram, saj smo imeli več obdobij stabilnega mrzlega vremena. V stabilni atmosferi se onesnaževala zadržijo na mestu izvora, medtem ko po besedah Tanje Bole z Arso obilne padavine, veter in toplotni obrati zmanjšujejo njihovo koncentracijo.

Vse bolj problematična individualna kurišča

V letu 2010 so se najbolj opazno povečale prekomerne dnevne koncentracije trdih delcev PM10 (delci s premerom, manjšim od deset mikronov) v zraku. Medtem ko je bila dovoljena mejna vrednost leta 2009 presežena na merilnih mestih v Zasavju (Zagorje, Trbovlje) in v Celju, je bila ta vrednost lani presežena skoraj povsod po Sloveniji z izjemo tistih merilnih mest, ki so daleč od virov emisij delcev (glej tabelo).

Boletova pojasnjuje, da trdi delci nastajajo iz naravnih virov, kot so požari in slana voda, hkrati pa jih proizvajata industrija in promet. Pravi, da vedno večji problem predstavljajo individualna kurišča. Iz poročila Arso o kakovosti zraka za leto 2009 je razbrati, da so mala kurišča že k skupnim izpustom PM10 v letu 2008 prispevala 63 odstotkov. V istem poročilu je zapisano, da je predvsem najnovejša ekonomska kriza veliko pripomogla k uporabi cenejših in bolj “nečistih” energentov, kot so drva, premog in biomasa.

Vir: dnevnik.si


Sledite nam