Vodite svoj seznam zdravil

arhiv

Okoli 24 tisoč Slovencev, starejših od 65 let, prejema deset ali več različnih zdravil. Polifarmacija oziroma sočasno jemanje več kot pet zdravil je v Sloveniji…

Okoli 24 tisoč Slovencev, starejših od 65 let, prejema deset ali več različnih zdravil.

Polifarmacija oziroma sočasno jemanje več kot pet zdravil je v Sloveniji v izjemnem porastu, kar v določenem obsegu vodi tudi v povečevanje zdravstvene in ekonomske škode. Samo stroški hospitalizacij zaradi težav, povezanih z zdravili, ki bi jih lahko preprečili, znašajo na letni ravni približno petindvajset milijonov evrov, kar je tri do štiri odstotke vseh hospitalizacij.

Analiza predpisovanja zdravil glede na starost dokazuje, da okoli 24 tisoč Slovencev, starejših od 65 let, prejema deset ali več različnih zdravil. V primerjavi z letom 2004 je teh ljudi kar za 81 odstotkov več!

Število interakcij med zdravili v odvisnosti od števila predpisanih zdravil narašča; klinično pomembne interakcije med zdravili se pojavijo pri sedmih odstotkih bolnikov, če ti jemljejo od šest do deset zdravil. To še zlasti velja za tako imenovane interakcije tipa D, ki so tudi nevarnejše, zato je v takšnem primeru treba zamenjati oziroma spremeniti terapijo. Interakcije terjajo takojšnje ukrepanje, saj gre za kombinacijo učinkov v organizmu bolnika, najpogosteje za spremenjen učinek zdravila. Če jemlje bolnik šestnajst do dvajset zdravil na dan, se klinično pomembne interakcije pojavijo že pri 40 odstotkih bolnikov.

Vir: Gorenjski Glas

Vas zanimajo lastnosti posameznih zdravil, ki jih dobite v lekarni? Posvetujte se na forumu Farmacevt svetuje na >>


Sledite nam