fbpx

Mediacijske veščine in mediator v zdravstvu

arhiv

Uvajanje mediacije kot načina reševanja sporov v zdravstvu. – Prvo tovrstno usposabljanje v zdravstu doslej. – Lista mediatorjev pod okriljem Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Poznavanje…

Uvajanje mediacije kot načina reševanja sporov v zdravstvu. – Prvo tovrstno usposabljanje v zdravstu doslej. – Lista mediatorjev pod okriljem Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

Poznavanje in obvladovanje mediacijskih veščin je nepogrešljiv element reševanja nesoglasij, izboljšanja medosebnih odnosov tako na osebnem kot tudi poslovnem področju ter posledično vodilo do večje strokovnosti dela. Ker se na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije zavedamo, kako pomembno je hitro odzivanje na morebitne nesporazume, ki so sestavni del naših delovnih okolij, v okviru Središča za komuniciranje in mediacijo organiziramo usposabljanje »mediacijske veščine in mediator v zdravstvu«. Tovrstno usposabljanje je prvo usposabljanje na področju zdravstva v Sloveniji.

Usposabljanje se bo pričelo v četrtek, 13. januarja 2011 in bo potekalo pod okriljem Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije ter v sodelovanju z družbama Ahil svetovanje in Skupaj rešimo spor. Program usposabljanja bo trajal 100 pedagoških ur, ki bodo potekale interaktivno v obliki treningov, vaj, iger vlog in primerov, kakor tudi s sodobnimi pristopi kot je npr. e-učinica.

Na usposabljanjih bomo udeležence seznanili s temeljnimi mediacijskimi veščinami in jih usposobili za vodenje postopka mediacije v vsakovrstnih sporih, ki izhajajo iz zdravstva.

Prvega tovrstnega usposabljanja v zdravstvu doslej se bo udeležilo 15 udeležencev (število udeležencev je omejeno) in sicer tako zdravstvenih strokovnjakov (zdravnikov, medicinskih sestrer) kot zdravstvenih  sodelavcev na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih, ki imajo pri delu vsakodnevni stik z zahtevnimi sogovorniki. Udeleženci bodo po končanem usposabljanju opravljali izpit (pisni in ustni) in bodo uvrščeni na listo mediatorjev v zdravstvu, ki jo bo vodilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Vir: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Več informacij o kongresih, seminarjih in delavnicah preberite na forumu Izobraževanja, srečanja in dogodki na >>


Sledite nam