fbpx

Vse vrste nakupovalnih vrečk, ne le plastične, obremenjujejo okolje

arhiv

S predlaganim zakonom o omejevanju uporabe nakupovalnih vrečk se odpira razprava o okoljski škodljivosti nakupovalnih vrečk Ljubljana – Predstojnik katedre za tehnologijo na Ekonomsko-poslovni fakulteti…

S predlaganim zakonom o omejevanju uporabe nakupovalnih vrečk se odpira razprava o okoljski škodljivosti nakupovalnih vrečk

Ljubljana – Predstojnik katedre za tehnologijo na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru Gregor Radonjič pojasnjuje, da se je v primerjavi med plastičnimi, papirnatimi in biološko razgradljivimi nakupovalnimi vrečkami okoljsko najbolje odrezala klasična plastična polietilenska vrečka, ko se uporabi najmanj štirikrat.

Druga okolju najmanj škodljiva možnost je polietilenska plastična vrečka za enkratno uporabo, če se zatem koristi kot vreča za smeti in se jo nato odvrže med odpadno embalažo, namenjeno reciklaži. Nakupovalna vrečka iz blaga v analize ni bila vključena.

Plastične nakupovalne vrečke proizvajajo manjši okoljski odtis od papirnatih in biološko razgradljivih vrečk predvsem zaradi manjšega obremenjevanja okolja pri njihovi izdelavi, poudarja Radonjič in v dokaz navaja izsledke številnih raziskav. Med drugimi omenja raziskavo Roberta Lilienfelda, ki je ugotovil, da povzročajo plastične vrečke 60 odstotkov manj emisij toplogrednih plinov in potrebujejo 40 odstotkov manj energije pri proizvodnji kot papirnate. Prav tako je za izdelavo slednjih po ocenah strokovnjakov potrebne od 20 do 40 odstotkov več vode.

Vir: dnevnik.si

Eko je način življenja in razmišljanja. Vabljeni na spletni forum Eko na >>


Sledite nam