fbpx

Preventivni pristopi soustvarjajo javno zdravje

arhiv

Na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje so na tiskovni konferenci, ki je bila 15. decembra, predstavili vodilne dejavnosti na strokovnih področjih epidemiologije, promocije zdravja in…

Na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje so na tiskovni konferenci, ki je bila 15. decembra, predstavili vodilne dejavnosti na strokovnih področjih epidemiologije, promocije zdravja in socialne medicine, zdravstvene ekologije, mikrobiologije in sanitarne kemije.

Zavod je tudi v letu 2010 uspešno razvijal in izvajal številne programe na področju javnega zdravja v desetih upravnih enotah celjske regije in se odzival na aktualne zdravstvene probleme na Celjskem. Po besedah direktorice Alenke Štorman so dejavnosti načrtno usmerjene v zagotavljanje ugodnih razmer javnega zdravja, med ključnimi cilji Zavoda za zdravstveno varstvo Celje pa so predvsem strokovna neoporečnost in neodvisnost ustanove ter zadovoljstvo uporabnikov.

»Leto 2010 je bilo za zavod učinkovito in uspešno. Na področju promocije zdravja in socialne medicine smo vzpostavili široko dostopno in odlično sprejeto psihološko svetovalnico Tu smo zate – novo obliko pomoči, namenjeno odraslim v duševni stiki. Kljub uspešnemu zagonu in pilotnemu obdobju delovanja, v katerem je svetovalnica upravičila svoj namen, smo v negotovosti glede možnosti nadaljnjega obstoja. Na področju zdravstvene ekologije smo koordinirali nacionalni program Varno s soncem, usmerjen v varovanje pred škodljivimi učinki sonca, in vanj vključili kar 137 slovenskih vrtcev z več kot 21.500 otroki in 52 osnovnih šol z več kot 2.300 šolarji.

Celjski zavod je tudi letos po kriterijih Agencije RS za okolje med najbolje ocenjenimi pooblaščenimi izvajalci monitoringa komunalnih in industrijskih čistilnih naprav. Na področju sanitarne kemije smo dobro pripravljeni vstopili v uvajalno obdobje nove zakonodaje, ki bo zahtevala na vseh živilih navajanje deleža hranil glede na povprečne dnevne potrebe, prinaša pa tudi novosti glede zdravstvenih in prehranskih trditev na živilih.

Na področju mikrobiologije se v tem letu soočamo s problematiko povečane odpornosti mikroorganizmov proti antibiotikom, zato smo na to temo organizirali odmevno strokovno srečanje na državni ravni, ki se ga je udeležilo več kot 100 strokovnjakov.

Na področju epidemiologije pa smo se poglobljeno usmerili v informiranje o cepljenju,« je dejala Alenka Štorman, dr. med., specialistka mikrobiologije in direktorica Zavoda za zdravstveno varstvo Celje.

Vir: Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Virtualni prostor za pogovor o zdravstvu pri nas je forum Zdravstvo pri nas?>>


Sledite nam