fbpx

Teden Karitas pod geslom Nič revščine, ukrepajmo zdaj!

arhiv

Letošnji teden Karitas bo od ponedeljka, 22. do nedelje, 28. novembra 2010 potekal pod naslovom Nič revščine, ukrepajmo zdaj! Posebej ga bo zaznamovala 20-letnica delovanja…

Letošnji teden Karitas bo od ponedeljka, 22. do nedelje, 28. novembra 2010 potekal pod naslovom Nič revščine, ukrepajmo zdaj! Posebej ga bo zaznamovala 20-letnica delovanja Karitas v Sloveniji. Z različnimi aktivnostmi in dogodki se bo v evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti ter pastoralnem letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti Karitas pridružila tudi prizadevanjem za večjo ozaveščenost o revščini v Sloveniji in Evropi.

Revščina se nezadržno povečuje tudi pri nas. Število prejemnikov pomoči Karitas je v zadnjih dveh letih naraslo in preseglo število 140.000. Nove stiske nastajajo zaradi brezposelnosti in neprimernega plačila za opravljeno delo. Starši in otroci se soočajo z resnimi težavami že pri financiranju osnovnošolskega izobraževanja. Številni starejši, ki živijo sami v lastnem gospodinjstvu, se dostojno brez pomoči ne morejo več preživljati.

Nič revščine mora biti skupen ideal vsake civilizirane družbe. Razmere v Sloveniji in Evropi zahtevajo takojšnje ukrepanje držav in civilne družbe, zahtevajo novo solidarnost ter delo v skupno dobro.

Realizacija pomoči Karitas v letu 2009

Leto 2009 so zaznamovale posledice gospodarske krize, zaradi katere so na (nad)škofijskih in župnijskih Karitas zabeležili očiten porast števila prosilcev pomoči. V lanskem letu se je število prosilcev pomoči družin in posameznikov povečalo za 41 odstotkov.

Slovenska Karitas je pomoč razdelila preko šestih (nad)škofijskih Karitas, v katere je vključenih 415 župnijskih Karitas, ki so z 8.158 tedensko aktivnimi prostovoljci srce dvajsetletnega delovanja Slovenske Karitas. Družinam in posameznikom v stiski so v zadnjem letu razdelili več kot 3.000 ton hrane. Dodaten vir pomoči so predstavljali higienski pripomočki (čistila, plenice, …) in plačila najnujnejših položnic.

(Nad)škofijske in župnijske Karitas so glavnino pomoči razdelile 136.452 osebam po vsej Sloveniji. Dodatno je pomoč prejelo 25.076 osnovnošolcev in dijakov v obliki šolskih potrebščin, učne pomoči, delavnic in letovanj. Več kot 50.000 starejših je bilo vključenih v družabna srečanja in obiske ob večjih praznikih.

Poleg splošnih dobrodelnih programov je Karitas izvajala tudi specifične socialne programe v obliki pomoči odvisnikom, ženskam v stiski, brezdomcem in migrantom. V te skupine je bilo v lanskem letu vključenih več kot 6.000 oseb.

Vir: Karitas.si


Sledite nam