fbpx

Zaključen pilotski projekt kontinuirane paliativne oskrbe

arhiv

Pod okriljem ministrstva za zdravje so v treh slovenskih regijah (gorenjski, ljubljanski in pomurski) od 1. junija 2009 do 30. septembra 2010 izvajali pilotski projekt…

Pod okriljem ministrstva za zdravje so v treh slovenskih regijah (gorenjski, ljubljanski in pomurski) od 1. junija 2009 do 30. septembra 2010 izvajali pilotski projekt vpeljave kontinuirane paliativne oskrbe na vsej bolnikovi poti od bolnišnice, doma starejših občanov in domačega okolja. Projekt je bistveno pripomogel k širitvi strokovnega znanja ter izdelavi klinične poti za pacienta v paliativni oskrbi. Za informacije bolnikom in svojcem smo na ministrstvu pripravili zloženko, ki bo dosegljiva v zdravstvenih domovih in bolnišnicah, dostopna pa je tudi na spletni strani ministrstva.

Pilotski projekt vpeljave kontinuirane paliativne oskrbe so izvajali v štirih zdravstvenih zavodih. Nosilka projekta v pomurski regiji je bila Splošna bolnišnica Murska Sobota, v gorenjski sta bili nosilki Bolnišnica Golnik in Splošna bolnišnica Jesenice, v ljubljanski pa Onkološki inštitut. Koordinacijo med vsemi štirimi izvajalci je vodila Bolnišnica Golnik.

Regije so se med seboj razlikovale tako po številu prebivalstva, po poseljenosti kot tudi urbanosti.

Projekt je bistveno pripomogel k širitvi strokovnega znanja, saj je bilo skupaj izvedenih preko 200 izobraževanj. V okviru projekta pa je bila izdelana tudi klinična pot, po kateri se vodi pacienta in vsa druga spremljajoča dokumentacija za pacienta v paliativni oskrbi. V načrtu ministrstva za zdravje je tudi priprava enotnih izobraževalnih vsebin za zdravstvene kadre.

Glede podajanja informacij smo pripravili zloženko o paliativni oskrbi, ki jo bomo poslali tako v bolnišnice kot tudi zdravstvene domove in s tem omogočili širši javnosti, da je seznanjena z osnovnimi informacijami o paliativni oskrbi.

Preberite vsebino priložene ZLOŽENKE z naslovom PALIATIVNA OSKRBA

Vir: Ministrstvo za zdravje

Obiščite spletni forum Paliativna oskrba in izvedeli boste več na >>


Sledite nam