fbpx

Svet UKCL potrdil rebalans finančnega načrta za leto 2010

arhiv

Na enajsti seji Sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) so člani Sveta danes potrdili rebalans finančnega načrta za leto 2010. Svet UKCL je na podlagi…

Na enajsti seji Sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) so člani Sveta danes potrdili rebalans finančnega načrta za leto 2010. Svet UKCL je na podlagi medijskega poročanja sprejel sklep, da z dosedanjimi sklepi Svet UKCL nikoli ni zahteval racionalizacije na račun bolnikov. Sklepi Sveta UKCL so bili namreč usmerjeni v optimizacijo procesov, boljšo organizacijo dela in optimizacijo vseh stroškov, ki jih mora menedžment na vseh ravneh racionalizirati.

Potreba po predlogu rebalansa finančnega načrta za leto 2010 je nastala zaradi sprememb zaradi sprejetega Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010 in Aneksa št. 1 k Dogovoru, na podlagi katerega je bila podpisana Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev na podlagi nacionalnega razpisa za leto 2010, zaradi sprememb makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2010 (na podlagi katerih je bil pripravljen finančni načrt za leto 2010) in zaradi zmanjšanih prihodkov za plačilo stroškov dela specializantov, ker se je njihovo število zmanjšalo. V predlogu rebalansa finančnega načrta UKCL za leto 2010 so načrtovani odhodki enaki načrtovanim prihodkom v skupni višini 440,235 milijonov evrov.

Za vse organizacijske enote, razen za Peditarično kliniko, je pripravljen izravnan rebalans finančnega načrta. Za PK predvidevamo, da bo razkorak med ustvarjenimi prihodki in realiziranimi stroški 4 milijonov evrov zaradi podcenjenih storitev in povečanih stroškov obratovanja nove stavbe. Da smo lahko načrtovali izravnani finančni načrt, smo predvideli, da bodo ostale organizacijske enote ustvarile rezervo v višini negativnega poslovanja PK.

Pred UKCL je postavljena zelo odgovorna naloga, da do konca leta izvede predlagan delovni program z izravnavanim finančnim izidom. Napori za dosego tega cilja so v UKCL mnogo večji kot v drugih sekundarnih bolnišnicah, ker je sekundarni bolnišnični program UKCL še vedno podcenjen za 2,6 milijona evrov.

Člani Sveta UKCL so sicer poleg točke Rebalansa finančnega načrta obravnavali še točko informacije, vprašanja in pobude, kjer so se seznanili z informacijo o uporabi obstoječih prostorov oz. objektov, s katerimi upravlja UKCL.


Sledite nam