fbpx

Brezplačni podporni programi pri težavah z motnjami hranjenja

arhiv, Zasvojenosti

v letu 2001 smo v Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru INFOPEKA, ki deluje znotraj zavoda Pekarna- magdalenske mreže, pričeli v sodelovanju z Žensko svetovalnico iz Ljubljane izvajati…

v letu 2001 smo v Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru INFOPEKA, ki deluje znotraj zavoda Pekarna- magdalenske mreže, pričeli v sodelovanju z Žensko svetovalnico iz Ljubljane izvajati brezplačne podporne programe pri težavah z motnjami hranjenja. Pomoč je namenjena mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja in njihovim svojcem.

V letih izvajanja programa se je pokazalo:

 • da je med mladimi ta problem zelo pereč, da je zaradi svoje kompleksnosti zelo težko rešljiv in zato zahteva temeljit strokovni pristop,
 • pomanjkanje informacij o tovrstnih motnjah,
 • pomanjkanje informacij o možnih oblikah pomoči,
 • pomanjkanje podpornih in terapevtskih skupin (v Mariboru in okolici je še vedno možno najti pomoč le preko zdravstva v obliki ambulantnega ali bolnišničnega zdravljenja),
 • nezadostno informiranje in medsebojno sodelovanje oziroma povezovanje med strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko,
 • pomanjkanje preventivnih programov, ki bi vključevali celostno razumevanje problema in ne bi bili stigmatizirajoči.

Vzrokov za nastanek motenj hranjenja je veliko, zato je pristop oziroma obravnava le-teh z integrativno terapijo, ki jo v našem centru izvaja zunanja strokovna sodelavka, zelo primeren. Cilj integrativne terapije je doumeti človeka v njegovi čustveni sferi, duhovnih stremljenjih in telesnosti. Po integrativni terapiji lahko človeka dobro dojamemo le z upoštevanjem »časovnega konteksta« (ozadje trenutne življenjske situacije: družina, splošna življenjska situacija, pripadnost sloju, kulturna sredina…) in kontinuuma (dimenzija preteklosti, sedanjosti in prihodnosti). Integrativna terapija obravnava človeka skozi vse faze njegovega življenjskega razpona.

Cilji terapevtskega dela temeljijo na osebnostni rasti, razvijanju samopodobe, na oblikovanju identitete in so večplastni:

 • prepoznavanje vzrokov za nastanek motenj,
 • prepoznavanje lastnih občutkov in učenje izražanja le-teh,
 • prepoznavanje družinske dinamike in učenje komunikacije,
 • soočanje z lastno odgovornostjo in razvijanje le-te,
 • pridobivanje lastne sigurnosti za obvladovanje življenjskih problemov,
 • učenje reševanja konfliktnih situacij,
 • razvijanje normalnega odnosa do hrane.

Program Psihosocialna pomoč mladostnicam z motnjami hranjenja in njihovim svojcem temelji na doživljajskem aktiviranju – iskanju in najdenju smisla odprave motnje, resocializaciji – vzpostavljanju temeljnega zaupanja, ki je najpogosteje močno porušeno, doživljajskem aktiviranju – razvijanju identitete ter osebnosti in na skupinski dinamiki ter delu s starši.

Prvo srečanje Skupino za pomoč osebam z motnjami hranjenja v novem šolskem letu bo v četrtek, 11. 11. 2010, ob 17:00 v naših prostorih. Mladostnice in mladostniki ter njihovi starši se lahko kadarkoli skozi šolsko leto obrnejo po pomoč na naš center.

Skupinsko in individualno terapijo izvaja zunanja strokovna sodelavka, Vasja Smole Dubrovnik, prof. def., ped.spec., psihoterapevtka, supervizorka integrativne psihoterapije.

Izkušnje, mnenja in nasveti v boju z motnjami hranjenja preberite na forumu: Motnje hranjenja na >>


Sledite nam