fbpx

Zdravniška zbornica uvedla izredni strokovni nadzor v Zdravstvenem domu Celje

arhiv

Odbor za strokovno-medicinska vprašanja pri Zdravniški zbornici Slovenije je po preučitvi prošnje Zdravstvenega doma Celje in priložene dokumentacije sprejel sklep o izvedbi izrednega strokovnega nadzora…

Odbor za strokovno-medicinska vprašanja pri Zdravniški zbornici Slovenije je po preučitvi prošnje Zdravstvenega doma Celje in priložene dokumentacije sprejel sklep o izvedbi izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem v tamkajšnji splošni ambulanti zdravnika prim. Andreja Žmavca, dr. med. Hkrati je imenoval tudi nadzorno komisijo dveh zdravnikov, ki jo je na današnji seji potrdil še izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slovenije.

Nadzorna komisija bo v postopku nadzora ugotavljala, ali je nadzorovani zdravnik pri zdravljenju kronične nemaligne bolečine, ko je bil izbrani zdravnik sam sebi, ravnal v skladu s strokovnimi smernicami. Prav tako bo ugotavljala tudi, ali je v konkretnem primeru šlo za nadzorovano zdravljenje kronične nemaligne bolečine ter če je bila zdravstvena dokumentacija in evidenca porabe narkotika dolantin v njegovi ambulanti vodena v skladu s pravili stroke in veljavno zakonodajo.

V skladu z določili Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem se v okviru rednega letnega programa ali kot izredni strokovni nadzor lahko opravi tudi posebni nadzor (ekspertni nadzor z mnenjem), ki obravnava konkreten primer. Po opravljenem strokovnem nadzoru nadzorna komisija sestavi ugotovitveni zapisnik, ki se v roku 15 dni po končanem nadzoru posreduje odboru za strokovno-medicinska vprašanja, nadzorovanemu zdravniku in njegovemu delodajalcu. Na zapisnik lahko nadzorovani zdravnik vloži pripombe v roku 15 dni od njegovega prejema, o pripombah pa odloča odbor za strokovno-medicinska vprašanja. Ta nato na osnovi ugotovitvenega zapisnika nadzorne komisije oceni delo zdravnika, lahko pa predlaga tudi izrek ukrepov.


Sledite nam