fbpx

Manager leta 2010 je Zdravko Počivalšek

arhiv

Upravni odbor Združenja Manager je za Managerja leta 2010 imenoval Zdravka Počivalška, direktorja Term Olimia. Priznanje bo podeljeno na tradicionalnem Jesenskem srečanju Združenja Manager v…

Upravni odbor Združenja Manager je za Managerja leta 2010 imenoval Zdravka Počivalška, direktorja Term Olimia. Priznanje bo podeljeno na tradicionalnem Jesenskem srečanju Združenja Manager v četrtek, 30. septembra, v Portorožu.

Letošnji prejemnik priznanja Manager leta, ene najprestižnejših managerskih nagrad, ki jo od leta 1991 podeljuje Združenje Manager, je Zdravko Počivalšek, direktor Term Olimia. Zdravko Počivalšek, diplomant Biotehniške fakultete v Ljubljani, se je začel kot vodja kaliti v sredini osemdesetih kot član poslovne skupine, ki je uspešno sanirala poslovanje Kmetijskega kombinata Šmarje. Do leta 1994 je bil direktor Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, nato je vodil podjetje Mlekarne Celeia. Leta 1999 je prevzel vodenje Zdravilišča Atomske toplice in jih preoblikoval v svežo blagovno znamko Terme Olimia.

Ob prevzemu Zdravilišča Atomske toplice je najprej izvedel finančno sanacijo družbe. Vzporedno s tem je nastala povsem nova blagovna znamka Terme Olimia. V skupini, ki zajema tri družbe – Terme Olimia, Terme Tuhelj in Terme Olimia bazeni – je zaposlenih 400 ljudi, od tega 250 v Sloveniji. Vlaganje v kadre in zmogljivosti je omogočilo razvoj zahtevnejših storitev in preskok v višji cenovni razred.

Finančni podatki kažejo, da so Terme Olimia v desetih letih prihodke povečale za trikrat in lani dosegle promet v višini 15,9 milijona evrov, v celotni skupini pa so prihodki presegli 21 milijonov evrov. Število nočitev je v tem obdobju naraslo za 40 %, kar je za četrtino nad povprečjem panoge. Dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2009 presegla 43.000 evrov na zaposlenega, kar pomembno presega panožno povprečje (32.400 evrov na zaposlenega). Donosnost kapitala je bila 6-odstotna.

Kot direktor strategijo družbe gradi v povezavi z okoljem, kar izkazuje tudi s skladnim arhitekturnim pristopom pri gradnji novih kompleksov. Spodbujanje in vlaganje v razvoj kraja je prispevalo tudi k osvojitvi  zlate medalje leta 2009 za najlepše urejeni manjši kraj v Evropi, ki je pripadla Olimju. Poleg drugih priznanj je Zdravko Počivalšek leta 2005 prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Pod vodstvom Zdravka Počivalška družba Terme Olimia tudi v času recesije ni zaustavila uresničevanja ambiciozne vizije: postati najboljše terme v prostoru med Alpami, Jadranom in Donavo. V letu 2009 so bili zaključeni izgradnja luksuznega wellnessa Orhidelia, garažna hiša in obnova s povečanjem kapacitet hotela Breza v skupni vrednosti 21 milijonov evrov. Z nakupom Term Tuhelj se je podjetje razširilo še na hrvaški trg, v teku pa so tudi pogajanja s srbsko vlado za izgradnjo hotelsko-termalnega kompleksa v Srbiji.

Letos bodo Terme Olimia povečale prihodke za petino in leto zaključile z 19,4 milijona evrov prihodkov (na ravni skupine 23 milijonov evrov) ter z 1,3 milijona evrov čistega dobička.

Vsi ti dosežki so razlog, da Upravni odbor Združenja Manager priznanje Manager leta 2010 podeli direktorju Term Olimia, Zdravku Počivalšku.

O priznanju Manager leta

Priznanje se podeljuje preko javnega razpisa, na katerega se lahko prijavijo uspešne managerke in managerji oziroma to storijo njihovi kolegi. Kandidat mora izpolnjevati naslednja merila: imeti mora dobre finančne rezultate, vlagati v prihodnost družbe, izkazati zavzet odnos do zaposlenih in okolja ter imeti dobre vodstvene kompetence. Prejete kandidature na podlagi obširnega vprašalnika in primerjalne strokovne analize, ki jo za Združenje Manager opravlja podjetje crmT, oceni komisija za izbor managerja leta, ki jo imenuje upravni odbor.

Priznanje Manager leta se tradicionalno podeljuje na slavnostnem večeru Jesenskega srečanja Združenja Manager, ki bo letos 30. septembra v Portorožu.


Sledite nam