fbpx

Stavka naj poteka umirjeno in ne v škodo bolnikov

arhiv

Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) je že v petek s predstavniki sindikatov podpisalo Dogovor o načinu izvajanja stavke delavcev v javnem sektorju.  Osnovno vodilo…

Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) je že v petek s predstavniki sindikatov podpisalo Dogovor o načinu izvajanja stavke delavcev v javnem sektorju.  Osnovno vodilo je, da naj stavka poteka umirjeno in ne v škodo pacientov. Četudi se je v UKCL za stavko po informacijah sindikatov odločila večina zaposlenih, delo poteka normalno.

Osnovno vodilo stavke, ki ga bodo sindikati in vodstvo posredovali delavcem, je, da naj stavka poteka umirjeno, predvsem pa tako, da pacientom ne bo povzročala škode in da bodo zastoji pri delu s pacienti čim manjši, pozornost do pacientov pa največja. V dogovoru so podpisniki zapisali tudi, da mora stavka potekati tako, da bo zagotovljena varnost ljudi in premoženja.  Zavezali so se, da se delo stavkajočih, katerih delo je posredno ali neposredno povezano s pacienti, veže na vsebinsko delo zdravnikov, ki so nosilci dejavnosti, delovanje zdravnikov v času stavke pa določa Zakon o zdravniški službi. Za optimalno organizacijo dela v času stavke se bo vodstvo UKCL s predstavniki sindikatov odslej sestajalo vsak dan, prvi sestanek so danes že imeli.

Ravnanje zaposlenih v zdravstvu določa Zakon o zdravniški službi (natančneje 46. člen), ki med drugim določa, da je zdravnik dolžan izvajati storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt (zdravljenje vročinskih stanj in infekcij, zdravljenje poškod in zastrupitev, zdravljenje kroničnih bolezni, če bi njegova opustitev neposredno in v krajšem času povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt; druge storitve nujne zdravniške pomoči; opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj v obsegu, ki potrjuje ali izključuje zgoraj našteta stanja; predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za zdravljenje stanj iz predhodno naštetega). Poleg tega je zdravnik v času stavke dolžan opravljati še naslednje storitve: vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let; vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

Predstavniki sindikatov so po dogovoru z vodstvom UKCL dolžni sodelovati pri konkretnih razporedih dela na posameznih oddelkih, sporočiti pa morajo tudi morebitno zaostrovanje aktivnosti v času trajanja stavke.

Vodstvo UKCL si želi, da bi sprte strani čim prej našle dogovor in da bi delo nemoteno potekalo naprej.


Sledite nam