fbpx

Na poti so obvestila o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin

arhiv

Obvestila so na poti, geodeti pričakujejo veliko pripomb Med 29. septembrom in 4. oktobrom bodo vsi lastniki nepremičnin v Sloveniji (namreč tisti, ki so kot…

Obvestila so na poti, geodeti pričakujejo veliko pripomb

Med 29. septembrom in 4. oktobrom bodo vsi lastniki nepremičnin v Sloveniji (namreč tisti, ki so kot lastniki vpisani v register nepremičnin) na naslov stalnega bivališča dobili pošto Geodetske uprave RS. V njej bo težko pričakovan podatek: poskusno izračunana vrednost njihove nepremičnine skupaj s podatki o nepremičnini, ki jih je geodetska uprava pridobila iz uradnih evidenc in z modelom vrednotenja. Informacija o vrednosti, do katere so geodeti prišli po dolgoletnih postopkih postavljanja evidenc in sistema množičnega vrednotenja nepremičnin, bo za 53 dni dana v presojo lastnikom. Ti bodo lahko preverili dvoje: ali podatki o nepremičnini in njenem lastništvu, ki so jih geodeti vzeli za izračun, ustrezajo dejanskemu stanju, in ali lastniki soglašajo z umestitvijo nepremičnine v določene vrednostne cone oziroma z uporabljenimi modeli vrednotenja nepremičnin.

Če bodo lastniki odkrili kakršno koli nepravilnost ali bodo hoteli popraviti vrednost, bodo to lahko storili bodisi z obrazcem, ki ga bodo prejeli skupaj z obvestilom o vrednosti nepremičnine, bodisi v ustreznih spletnih aplikacijah. Pri tem si bodo lahko pomagali z obsežno brošuro, ki so jo vsa gospodinjstva že prejela v svoje nabiralnike. Prvi napotek je torej, naj lastniki pobrskajo za brošuro in naj jo shranijo, ker jo bodo še potrebovali.

Brošura je obsežna, saj vsebuje pojasnila za vse vrste nepremičnin (razvrščene so v 21 modelov) in predvideva množico različnih življenjskih situacij in možnih napak, ki jih bodo odkrili lastniki in nanje odgovorili. Tako bo vsak posameznik, fizična ali pravna oseba, poiskal natančno tista pojasnila, ki jih potrebuje, na tem mestu pa bi – ob pomoči direktorja urada za množično vrednotenje nepremičnin pri geodetski upravi Dušana Mitrovića radi pokazali, kako bo brošura uporabna za najširši krog lastnikov nepremičnin.

Po korakih

Najprej za vsak primer: Če posameznik ne bo dobil obvestila, čeprav je lastnik nepremičnine, naj počaka do 15. oktobra. Če tudi do takrat ne bo prejel obvestila, naj se zglasi v eni izmed 47 geodetskih pisarn po Sloveniji (ki so navedene na drugi strani brošure).

Brošura je razdeljena v tri dele. V prvem nas seznani z osnovnimi informacijami, od tega, kaj je namen in cilj obveščanja, kdo dobi obvestilo Geodetske uprave, kaj storiti, če ga ne dobi, čeprav ima v lasti nepremičnino, in kaj, če ga dobi, pa v resnici nepremičnine nima (več), kdo lahko posreduje pripombe in spreminja podatke. Nudi informacije o tem, kateri dokumenti, aplikacije in obvestila lahko pomagajo lastniku razjasniti zadeve in kje jih najti, kako bo videti obvestilo o poskusnem izračunu, katere podatke vsebuje. Brošura v prvem delu odgovarja tudi na vprašanje, kako je izračunana posplošena tržna vrednost, kaj vpliva nanjo, kdaj se posplošena tržna vrednost spremeni, kje se vodi ta podatek itn.

Vir: delo.si

Iščete nasvet pri nakupu ali prodaji nepremičnine? Vas zanimajo izkušnje drugih? Posvetujte se na forumu >>


Sledite nam